Lärare i Sv/Sva och Eng sökes till Bräckegymnasiet Introduktionsprogrammen

Lärare i Sv/Sva och Eng sökes till Bräckegymnasiet Introduktionsprogrammen

Arbetsbeskrivning

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad.

Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser.

Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
Hos oss på Bräckegymnasiets introduktionsprogram Individuellt alternativ går ca 200 elever som inte har fått betyg från grundskolan av olika anledningar. Vi söker en lärare till inriktningen ESA , Extra-Stöd-Anpassning. På ESA går ca 90 elever som är i behov av mycket stöd i såväl undervisningssituationen som på raster och det sociala samspelet. Här jobbar 9 pedagoger, kurator, skolsköterska, elevassistenter, specialpedagog och socialpedagog som man har ett mycket nära samarbeta med.

Som lärare i svenska eller svenska som andra språk och engelska planerar, bedriver och följer du upp undervisningen utifrån de lagar, förordningar och styrdokument som finns för lärare. Du kommunicerar målen med undervisningen och tydliggör din bedömning för elev. Du bedömer elevens måluppfyllelse och sätter betyg utifrån läroplan.

I din roll som mentor på ESA har du ca 10-15 elever som du stöttar genom att ha kunskap om deras behov, följa deras studier och vara delaktig i målet att nå en behörighet till ett nationellt program eller att börja arbeta efter introduktionsprogram. Som mentor bygger du relation med elev och har kontakt med vårdnadshavare.
I samarbete med skolledning och kollegor bidrar du till att skapa goda förutsättningar för att skolans elever ska trivas, utvecklas och nå sina mål. I olika kollegiala forum får du en möjlighet att bidra med och utveckla din ämneskunskap samt dina pedagogiska och didaktiska förmågor.

Som lärare på Bräckegymnasiets introduktionsprogram anpassar du och organiserar lärmiljön/undervisningen så att undervisningen blir tillgänglig för samtliga elever. Att undervisa eleverna på ESA ställer höga krav på nytänkande och kreativitet samtidigt som det är avgörande att kunna hålla en tydlig struktur. Som lärare på Bräckegymnasiets introduktionsprogram behöver du ha ett helhetstänk och förstå betydelsen av att tillbringa tid med eleverna på rasten och äta tillsammans med dem i bamba. .
Bräckegymnasiets introduktionsprogram är en föränderlig verksamhet och som lärare behöver du vara trygg och kunna hålla struktur och engagemang även om förutsättningarna för uppdraget ibland förändras.
I din tjänst kan förekomma arbete med praktik. Det innebär att du behöver skapa och inneha ett kontaktnät som öppnar upp för att eleverna kan få praktikplatser inom olika områden. Du kommer även hjälpa elever att hitta en praktikplats och introducera dem på den, besöka dem på praktikplatsen samt följa upp deras arbete tillsammans med handledaren.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är behörig lärare och har lärarlegitimation i svenska eller svenska som andra språk och engelska på gymnasienivå eller grundskolan årskurs 9.
Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare är meriterande.
Du har god digital kompetens och använder digitala verktyg i din planering och undervisning.

Meriterande är utbildning och erfarenhet inom specialpedagogik, erfarenhet av arbete i handel och service och behörighet i slöjd, teknik eller bild.

Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar, du har omvittnad god förmåga att möta elever och skapa goda relationer. Du har erfarenhet av arbete med elever med olika typer av inlärningssvårigheter, NPF-problematik och andra funktionsnedsättningar. Du har även erfarenhet och kunskap om att arbeta med elever med riskbeteenden. Du har genuint intresse för unga människors situation och är lyhörd för olika elevers behov samt har ett lågaffektivt bemötande. Du har god samarbetsförmåga då stor del av arbetet är att samarbeta nära kollegor och elevhälsoteamet. Du behöver även ha intresse och vilja att ta del av forskning inom undervisningsutveckling, ungdomspsykologi och motivationsarbete.

Du får energi av att bidra till andras lärande och har en vilja att göra ditt yttersta för att få dessa unga människor att hitta en konstruktiv och ljus framtid. Du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du har en tro på att du kan göra skillnad för unga i en utsatt situation.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.

Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.

Om du har energi, tålamod och humor för att orka jobba här, det är slitsamt men värt
guld och vi lovar dig ett svårt arbete som ger mycket glädje.ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Vänta inte med din ansökan. Intervjuer sker löpande.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


23 januari 2022

Gymnasielärare i matematik

Gymnasielärare i matematik

22 januari 2022

Komvux i Filipstad söker lärare SVA, SFI

21 januari 2022