Lärare i Sv/Sva till ESS-gymnasiet

Lärare i Sv/Sva till ESS-gymnasiet

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning

ESS-gymnasiet är en gymnasieskola med specialpedagogisk profil, "precis som alla andra skolor fast på ett helt annat sätt".

Vi har totalt ca 340 elever och är ca 70 i personalen. Vi erbjuder utbildning på det samhällsvetenskapliga programmet, inriktning beteendevetenskap (SA-BET) samt på introduktionsprogrammet med inriktning individuellt alternativ (IMA) med olika profiler (IMA-AST, IMA-SPP, IMA). Vår målgrupp är främst elever med olika funktionsvariationer, mellan 16-19 år.

En skola med olika lärmiljöer

Vi är en skola men bedriver vår verksamhet i olika lokaler runt om i Stockholm. Våra lokaler och lärmiljöer är anpassade för våra elevers behov. Vi finns på Campus Åsö (ca 200 elever) samt i Vällingby (ca 80 elever) och i Liljeholmen (ca 60 elever). Vi ansvarar även för sjukhusundervisningen på 5 olika sjukhusskolor i Stockholms stad. Skolan leds av en rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef.

Det är viktigt för oss att uppmuntra alla typer av framsteg hos elever även om de är små. Vi har en hög förväntan för att eleverna vill lära sig och att de ska kunna utvecklas för att nå sina mål. För att lyckas med detta lägger vi stor vikt på att lära känna våra elever. Samarbete, bemötande och relationsbyggandet är således centralt för oss både inom personalgruppen och i vårt agerande gentemot eleverna på individ- och gruppnivå.

Vi som arbetar på ESS vill göra skillnad

Vårt kollegium är mycket kompetent med lång och bred erfarenhet av att undervisa elever i behov av extra anpassningar och stöd för att lyckas med sina studier. Våra lärare är organiserade i ämnesövergripande arbetslag kring en gemensam grupp elever på något av våra program. Förutom att undervisa är våra lärare mentorer i syfte att coacha eleverna i sina studier under sin skolgång. Vi har i nuläget två arbetslag för det samhällsvetenskapliga programmet, ett arbetslag för IMA-AST , ett arbetslag för IMA i Vällingby, ett arbetslag för IMA i Liljeholmen och ett arbetslag för lärarna på sjukhusskolorna. Elevhälsoteamet arbetar gemensamt för hela skolan men även uppdelade i mindre EHT-team som samarbetar nära arbetslagen kring eleverna. Vi är en personaltät skola och undervisningen möjliggör färre antal elever per lärare i jämförelse med andra skolor.

Skolutvecklingsarbete

Vårt fokus för detta läsår handlar i stora drag om att utveckla undervisningen för ökat lärande i linje med vår specialpedagogiska profil. I detta ingår att förvalta det som är bra och förbättra det som behöver bli bättre. I detta är alla, oavsett befattning och uppdrag på skolan, viktiga. Vi strävar efter att våra elever ska få en gedigen plattform att stå på för att kunna skapa sig ett självständigt liv med fortsatta studier eller arbete.

Arbetsbeskrivning

En av våra duktiga pedagoger ska var föräldraledig under vårterminen. Därför söker vi en behörig/legitimerad lärare i framförallt svenska i kombination med svenska som andraspråk för undervisning på vårt samhällsvetenskapsprogram med inriktning beteende (SA-BET) på campus Åsö. Du kommer att tillhöra ett av arbetslagen för SA-BET och vara mentor för en grupp elever.

På samhällsvetenskapsprogrammet undervisar våra lärare i par (två och två) antingen inom samma ämne eller över ämnesgränserna i klassrummet. Det innebär att rätt kandidat tillsammans med andra lärare planerar, genomför och följer upp sin undervisning tillsammans. Med två lärare som är behöriga i samma eller olika ämnen tror vi att våra elever förutom att de får bättre hjälp och stöd även ges möjlighet till fler infallsvinklar på samma fenomen samtidigt och det kan hjälpa eleven i att utveckla en djupare förståelse.

Vi ställer krav på:

- erfarenhet av att tidigare ha undervisat elever både på grund- och gymnasienivå med funktionsvariationer. Meriterande är att du tidigare även undervisat på IMA med profil AST.

- genom referens och erfarenhet kunna styrka förmågor i att anpassa undervisningen för elever som behöver individuell anpassning och som är i behov av särskilt stöd.

- kunskap om differentierat lärande och funktionsvariationer

- förmåga i att vara flexibel och lyhörd för elevers olika behov med god samarbetsförmåga.

Viktigt är att du som söker delar vår samsyn kring lågaffektivt bemötande och vikten av relationsbygge samt ett nära och öppet samarbete kollegialt. Meriterande med specialpedagogisk kompetens eller speciallärarutbildning. Du har gärna tidigare arbetat på en skola med liknande profil, oavsett skolform.

Inför urval till intervju lägger vi stor vikt kring att du tydligt i ditt brev anger varför du vill arbeta just på ESS-gymnasiet och vad du tror att du skulle kunna bidra med.

Urval av intressanta kandidater kan komma att ske löpande.

Läs mer på essgymnasiet.stockholm.se

Vid ev. övertalighet i Stockholms stad kan tjänsten komma att tas i anspråk.

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Lärare i Svenska som andraspråk, grundläggande

Lärare i Svenska som andraspråk, grundläggande

24 januari 2022

Gymnasielärare i svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

Gymnasielärare i svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

24 januari 2022

24 januari 2022