Lärare i träslöjd

Lärare i träslöjd

Arbetsbeskrivning

På Fredrikshovs slotts skola går ca 290 elever.
Skolan är indelad i två enheter : Fritids/F-3 samt 4-9.
Tack vare våra avgångselevers toppresultat, har Fredrikshovs slotts skola placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige i skolverkets statistisk under ett flertal år.
Genom att skolan bildar en helhet från förskoleklassen till nionde årskursen skapas möjlighet att utveckla ett arbetssätt med kontinuitet och långsiktighet, vilket gör att kunskaper och färdigheter metodiskt byggs på till högsta möjliga nivå för eleven.
Vi lägger extra stor vikt vid matematik och de naturvetenskapliga ämnena och på att utveckla barnens förmåga att kommunicera för att rusta dem inför framtida utmaningar. Vi ser IT-teknik som ett självklart arbetsredskap och använder smartboards, MacBooks och iPads i vårt dagliga arbete. Du har gedigna ämneskunskaper och ett intresse för dina ämnen som smittar av sig på eleverna. Du är en tydlig ledare och är van vid kollegialt samarbete. Du är intresserad av barn och ungdomars utveckling och att ta del av deras skilda erfarenheter för att kunna följa alla elever mot målen.


Fredrikshovs slotts skola söker en engagerad och nyfiken lärare i träslöjd som vill vara med och utveckla Sveriges bästa skola. Du kommer undervisa i årskurs 4-9.

Sammanfattning

Postadress

Fredrikshovsgatan 6
Stockholm, 11523

Liknande jobb


20 oktober 2020

20 oktober 2020