Lärare Magelungen Helsingborg, 7-9

Arbetsbeskrivning

Magelungen Utveckling AB är ett personalägt företag, som innefattar olika verksamheter - behandlingshem, resursboende, dagverksamheter, träningslägenheter, kolloverksamheter, manualstyrda behandlingsprogram, öppenvårdsinsatser, jour- och familjehem samt fristående skola på grund- och gymnasienivå. Magelungen finns i Stockholm, Södertälje, Solna, Gävle, Uppsala, Västerås, Örebro, Jönköping, Göteborg och Helsingborg.
Magelungen Grundskola Helsingborg är en dagverksamhet med grundskola och behandling. Vi står i nu också i startgropen för en avdelning med öppenvårdsinsatser. Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten. Ungdomarna som är inskrivna i verksamheten är alla i behov av omfattande särskilt stöd. Det kan handla om olika neuropsykiatriska svårigheter, ofta i kombination med sociala svårigheter. Flera av ungdomarna har en historik av hög skolfrånvaro. Magelungen riktar sig till ungdomar som av någon anledning inte funnit sig tillrätta i vanlig skolgång.

ARBETSUPPGIFTER
Magelungen Grundskola Helsingborg söker nu ämnesansvarig lärare i idrott, svenska och engelska. Även en kombination med andra ämnen kan vara av intresse. Ditt arbete går ut på att vara ämnesansvarig, men också på att finnas med under elevernas hela skoldagar som stöd, en extra resurs. Du deltar också i vårt utvecklings- och elevfrämjande arbete, såsom handledning, möten, aktiviteter m.m. En stor del av arbetet går ut på att vara en del i vårt nära kollegiala samarbete.

KVALIFIKATIONER
Magelungens vision och idé går ut på mångfald, tolerans, kreativitet och kompetens. Därför söker vi nu, utöver rätt behörighet, dig som har en salutogen grundsyn, med ett lösningstänk som fokus. Känsla för struktur och flexibilitet ses som goda egenskaper. Likaså hög dos värme och humor!

ÖVRIGT
För att kunna möta elevernas behov hålls alltid gruppen så liten som möjligt. Just nu är det nio elever som delas i mindre grupper. Personalen består av lärare, specialpedagog och rektor, samt socionomer, behandlare och behandlingschef. Personalgruppen består i nuläget av åtta personer.
Dagverksamheten ligger i natursköna Maria Park, vilket vi nyttjar så mycket som möjligt. Huset vi befinner oss i är en äldre, vacker byggnad, med stora ljusa rum. Köket är vårt hjärta, där all matlagning sker tillsammans med ungdomarna. Vi satsar på en välkomnande och varm miljö.
Vår styrka är helhetssynen kring ungdomens situation. Satsningen på skolan, i kombination med individ- och familjebehandling, är Magelungens framgångskoncept.
Att få vara en del i ungdomars chans till förändring, och i de allra flesta fall goda utveckling, är givande och motiverande. Tack vare att vi är resursstarka, finns många möjligheter till nära och goda relationer med ungdomarna. Det gör arbetet roligt!
Så, om Du tycker om att göra skillnad, känner tillfredsställelse i att kunna vara en del i ungdomars förändring, samt är en öppensinnad och lite envis person, sök en tjänst hos oss. Här är lätt att trivas!

Sammanfattning

Besöksadress

Paviljonggången 3
Helsingborg

Postadress

Paviljonggången 3
Helsingborg, 25451

Liknande jobb


Grundskollärare i tyska till Östergårdsskolan åk 7-9

Grundskollärare i tyska till Östergårdsskolan åk 7-9

3 mars 2021

Lärare i spanska

Lärare i spanska

3 mars 2021

3 mars 2021

Lärare till lovskola

Lärare till lovskola

3 mars 2021