Lärare mot fritidshem till Kungsholmens grundskola 2021

Lärare mot fritidshem till Kungsholmens grundskola 2021

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential.

För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

- Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
- Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
- Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
- Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Vår vision är att vara en skola att längta till.

Kungsholmens grundskola söker lagspelare till fritidshemsverksamheten som kan vikariera under ett år ev. längre.

Vi är en F-9 skola som har av cirka 1200 elever och 170 anställda. Skolan består av två skolbyggnader, åk F-6 som är belägen på S:t Göransgatan 73 och åk 7-9 som är belägen på Kellgrensgatan 4. Skolan omfattas av grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb.

Vi är organiserade i arbetslag som är indelade årskursvis F-3, 4-6 och 7-9, elevhälsan och skolservice. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer samt en administrativ chef.

För att varje elev ska utvecklas och nå så långt som möjligt är kunskap, trygghet, lärande och glädje avgörande för att nå framgång. Vår skola har ett högt AMI (aktivt medarbetarindex) vilket bygger på hur personalen upplever ledning, styrning och delaktighet.

Våra arbetslag på fritidshemmen har legitimerade och behöriga lärare mot fritidshem. Du kommer att ingå i ett kompetent och engagerat team där vi värdesätter gott omdöme, hög arbetsmoral med nära till skratt. Kungsholmens grundskola är en riktigt rolig och utvecklande skola att verka och samverka i.


Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en skicklig lärare mot fritidshem som kan bidra till att utveckla vår verksamhet i linje med skolans styrdokument och skolans vision. Tjänsten sträcker sig över hela kalenderåret. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.

I ditt uppdrag som lärare mot fritidshem kommer du ansvara för pedagogisk planering och genomförande av aktiviteter samt utvärdering och uppföljning av fritidshemmets verksamhet. Det betyder att du behöver vara väl förtrogen med Lgr 11 och övriga styrdokument.

Vi erbjuder ett spännande och utmanande uppdrag där du som lärare mot fritidshem är med och skapar bästa förutsättningar för lärande, lek och utveckling, främjar goda sociala relationer samt bidrar till en positiv och meningsskapande samvaro för våra elever. På vårt fritidshem arbetar vi systematiskt med bla utveckling av våra Frippar, skolgårds/rastverksamhetsprogram, digitala verktyg, trygghetsskapande och våra läsrum.

Vi vill se att du aktivt bidrar till att skapa en trygg, tillitsfull och utvecklande lärmiljö. Du är trygg och en god förebild i din roll som pedagogisk ledare.

Som person har du en mycket god samarbetsförmåga med en hög grad av flexibilitet och lösningsfokus. Du behärskar obehindrat det svenska språket i tal och skrift.
Vi förväntar oss att du har goda digitala kunskaper och ett professionellt förhållningssätt i din kontakt med vårdnadshavare, kollegor och elever.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har legitimation som lärare mot fritidshem.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Fritidspedagog

Fritidspedagog

6 maj 2021

6 maj 2021

Lärare i fritidshem till Röinge skola

Lärare i fritidshem till Röinge skola

6 maj 2021