Lärare till Kungsholmens grundsärskola

Lärare till Kungsholmens grundsärskola

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Kungsholmens grundskolas vision är att vara en skola att längta till för våra elever, medarbetare och vårdnadshavare.

Skolan har ett högt AMI (aktivt medarbetarindex) som bygger på hur medarbetarna upplever ledning, styrning och delaktighet. Våra arbetslag är vertikalt organiserade. Alla våra lärare är behöriga. Alla våra fritidslag har behöriga lärare mot fritidshemmet. Kungsholmens grundskola är en F-9 skola med ca 1200 elever och tre byggnader; åk F-6 ligger på Sankt Göransgatan 73 och åk 7-9 enheten ligger på Kellgrensgatan 4. Kungsholmens grundskola omfattar grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb. . Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef. Verksamhetsplanen beskriver vår skolas arbete utifrån styrdokument, nämndmål och de åtaganden vi ska arbeta med under 2019/2020. I vår verksamhetsplan beskriver vi det systematiska kvalitetsarbetet för att nå utbildningens mål. Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs i medverkan och samverkan med all personal på skolan genom planering, utvärdering och uppföljning av arbetssätt och skolresultat. För att varje elev, oavsett förutsättningar, ska utvecklas och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är kunskap, lärande och trygghet avgörande för att nå framgång. På Kungsholmens grundskola lägger vi stort fokus på trygghets- och elevhälsoarbete. Vi beskriver våra främjande och förebyggande insatser och rutiner mer konkret i planen mot kränkande behandling och i vår elevhälsoplan.

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en lärare till vårt fantastiska team. Du ska ha vara legitimerad lärare och behörig att undervisa i grundsärskolan. Du har varit med och byggt upp verksamheter för särskilda insatser. Du har arbetat framgångsrikt med elever som har problemskapande beteenden och motivationssvårigheter. Du har god kännedom om elever inom NPF och har med dig verktyg för att skapa en god lärmiljö för eleverna som är tydlig, förutsägbar, positiv och stärker känslan av sammanhang. Du har arbetat flera år och är trygg i ditt ledarskap samt har förmåga att handleda medarbetare i deras uppdrag med eleverna.

Kvalifikationer
Du har varit med och utvecklat verksamheter och är införstådd med den kompetens, kapacitet och flexibilitet det innebär.Du har erfarenhet av att handleda medarbetare.

Övrigt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anna-Lena Edwinson
0850833862
Bitr rektor, Karin Persson
08-50808296
Bitr rektor, Marion Sarmiento Aguilera
08-50808175
Bitr rektor, Magnus Olsson
08-50808194
Marion Sarmiento Aguilera
marion.sarmiento.aguilera@stockholm.se, 0850808175
Magnus Olsson
0850808194
Roxanna Rosius
0850808295

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Kungsholmens grundskola
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 oktober 2021
  • Ansök senast: 22 oktober 2021

Besöksadress

Sankt Göransgatan 145
None

Postadress

Sankt Göransgatan 145
Stockholm, 11217

Liknande jobb


Lärare MA/NO årskurs 4-6

Lärare MA/NO årskurs 4-6

3 december 2021

Östergårdsskolan söker lärare till åk 5

Östergårdsskolan söker lärare till åk 5

3 december 2021

3 december 2021