Leg. psykoterapeut/leg. psykolog på konsultbasis

Leg. psykoterapeut/leg. psykolog på konsultbasis

Arbetsbeskrivning

1825 – Terapicenter för unga vuxna finns för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna mellan 18 och 25 år. Vi vill skapa förändring både samhälls- och individnivå så att unga vuxna får tillgång till stöd som fungerar på villkor som utgår från de unga vuxna själva.
Vår öppna psykoterapimottagning har under många år tagit emot unga i psykoterapi, individuellt och i grupp. Vi möter unga vuxna där de är och arbetar uppsökande, hos och med samarbetspartners. Vi arbetar även digitalt och i vår öppna, välkomnande mottagning på Kungsholmen i Stockholm. Det kliniska arbetet utgår från bästa tillgängliga kunskap och sätter de ungas behov och önskemål i centrum. Vårt terapeutiska förhållningssätt är relationellt och integrativt. Vi fokuserar på terapeutiska faktorer snarare än terapiformen. Genom systematisk uppföljning av patienternas mående, den terapeutiska alliansen och den terapeutiska förmågan tar vi reda på vad som fungerar för att utveckla relevant och tillgängligt stöd.
En stor del av bemanningen i den öppna mottagningen utgörs av volontära terapeuter som genom sitt frivilligarbete ökar vår kapacitet och breddar vår kompetens. Alla volontärer är minst basutbildande terapeuter och 1825 ger möjlighet till träning och vidareutveckling av den terapeutiska förmågan
Mottagningen drivs av stiftelsen Young Solidarity Foundation. Som idéburen aktör har vi friheten vara innovativa och att ständigt utveckla vår verksamhet. Vår organisation är målstyrd med korta beslutsvägar och vi drivs av viljan att visa hur bra hjälp kan ges till en kostnad som gör det möjligt för alla unga vuxna att få hjälp. Vi tror på samarbete och samverkan och arbetar i partnerskap och nätverk där kunskap delas, byggs på och vidareutvecklas.
Uppdraget
Vi söker en leg. psykoterapeut och/eller leg. psykolog med erfarenhet av att leda samtal i grupp som vill möta unga vuxna hos samarbetspartners, på vår mottagning (Stockholm) och digitalt. 1825 har fått projektmedel för att möta unga i gymnasieålder under läsåret 2021/2022. Uppdraget innebär att du leder samtalsgrupper utifrån ett metodmaterial som grundar sig i affektteori och teorin om salutogenes.
Uppdraget
Leda gruppsamtal med unga vuxna i åldern 16-19 år på kvällstid (ca. 2 gånger/vecka) i 1825:s lokaler i Stockholm samt efterföljande begränsad administrativt uppföljande arbete
Medverka i metodutveckling och det systematiska kvalitetsarbetetKvalifikationer:
Du är leg. psykoterapeut och/eller psykolog och har kunskap och erfarenhet av:
psykoterapeutiskt arbete med unga
att leda gruppsamtal
mångfaldsarbete i praktikenDu drivs av viljan att påverka och vill arbeta i en innovativ miljö med målet att skapa förändring på individ- och samhällsnivå för unga vuxnas psykiska hälsa. Då vi ofta kliver ur det traditionella psykoterapeutiska rummet lägger vi stor vikt vid inre ramar som professionell mognad och integritet. Du arbetar på ett välfungerande sätt i team och självständigt.
Teamet på 1825 består av sju anställda och ca 40 volontärer. Uppdraget är på konsultbasis och du behöver ha F-skatt för detta. Uppdraget börjar i höst och fortlöper till senast maj 2022. Skicka din ansökan till ansokan@1825.nu senast den 25 juni 2021.
Verksamheten bedrivs i våra personliga lokaler på Fleminggatan 113 i Stockholm, online och ute hos samarbetspartners.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Young Solidarity Foundation, Stift
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 14 juni 2021
  • Ansök senast: 25 juni 2021

Liknande jobb


30 november 2021

Socionom/Psykoterapeut, Ungas psykiska hälsa (vikariat)

Socionom/Psykoterapeut, Ungas psykiska hälsa (vikariat)

29 november 2021