Legitimerad psykolog sökes till Barn- och ungdomshabiliteringen

Legitimerad psykolog sökes till Barn- och ungdomshabiliteringen

Arbetsbeskrivning

Vill du vara en del i en verksamhet som arbetar för att göra skillnad och skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar med funktionsnedsättning? Är du duktig på att förmedla din kunskap? Sök jobbet hos oss!
Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ingår i område Barn och unga vuxna (BUV) tillsammans med Vuxenhabiliteringen, Föräldra- och barnhälsan samt barn- och ungdomspsykiatrin. Dessa fyra enheter är samlokaliserade centralt på Köpmangatan 24 i Östersund

BUH är en specialistenhet inom regionsjukvården som ger stöd till barn och ungdomar 021 år samt deras anhöriga. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som är varaktiga och kräver tvärprofessionella insatser för stöd att klara svårigheter i vardagen. Utöver grunduppdraget har verksamheten ansvar för tilläggsuppdragen Ätteam, Rehabteam och Riskbarnsuppföljning.

Organisatoriskt är BUH indelad i barnteam, ungdomsteam samt autismteam med en övergripande medicinsk samordningsgrupp fördelad i teamen. Enheten består av 35 medarbetare fördelat på följande tjänster; arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast, dietist, logoped, psykolog, socionom, barnskötare, specialpedagog, barnsjuksköterska, uroterapeut, barnneurolog med administrativt stöd av medicinsk sekreterare. Insatserna ges i form av tvärprofessionella team till barnet/ ungdomen och dess nätverk.

BUH är en specialistverksamhet som värnar om att befintlig kompetens ska komma målgruppen till godo och uppmuntrar till kompetensutveckling som bidrar till ökad styrka för verksamheten att möta nya utmaningar.
För närvarande finns fem psykologtjänster fördelade inom verksamhetens tidigare nämnda team. En av psykologerna i autismteamet väljer nu att flytta till annan ort och vi söker därför en ny kollega och medarbetare som med nyfikenhet och engagemang för målgrupp och verksamhet bidrar till fortsatt trivsel och utveckling av vår arbetsplats.

ARBETSUPPGIFTER
Autismteamet har en övergripande roll på BUH genom att tillgodose verksamhetens kompetens i Tillämpad Beteende Analys (TBA). I direkta patientarbetet har Autismteamet utredningsansvar för små barn upp till 6 år vid remiss med frågeställningen autism därutöver har teamet stöd- och behandlingsansvar till barn och unga med autismspektrumtillstånd upp till 21 år. För små barn med autism tillämpas ett välfungerande program för Intensiv beteendeträning.
Som psykolog i aktuell tjänst kommer dina arbetsuppgifter att rikta sig till de äldre barnen inom målgruppen, insatser i syfte att stärka vardagsfungerande och självkännedom och sociala färdigheter samt arbeta med psykiatrisk samsjuklighet. Inom område BUV föreligger en samverkan mellan BUH och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Samverkan har utformats i syfte att gynna målgruppen genom samordning av insatser och vara ett konsultativt stöd utifrån den kompetens respektive verksamhet besitter. Aktuell psykologtjänst innefattar ett nära samarbete med socionomerna inom verksamheten samt med BUP:s socionomer, psykologer och psykiatriker, strukturellt utformat som BUH mottagning placerat på BUP. Din placering är BUH och din uppgift blir främst att möta barnet/ ungdomen med adekvat insats utifrån dennes funktionsnedsättning och lättare psykisk ohälsa.
Som psykolog på Barn- och ungdomshabiliteringen har du en viktig roll i att tillämpa och förmedla inlärningspsykologiska principer både i arbete med nätverk och i samarbete med kolleger. Detta kan även vara i form av utbildningsinsatser i stor grupp. En stor del av arbetet innebär förutom nämnda samverkan med BUP, även kontakter med skola och elevhälsa för samordning av insatser för barnet/ ungdomen.

Verksamheten värnar om både barnets delaktighet i vården och dennes rättigheter vilket innebär att de beslut du tar tillsammans med dina kolleger och som berör barnet, tas utifrån dennes bästa och med hänsyn till mognadsgrad. Insatserna ska utformas och planeras utifrån varje barn specifika behov, egna mål och förutsättningar.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är legitimerad psykolog, meriterande om du har erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomshabilitering, kunskap om och en vilja att ingå i teamarbete som arbetssätt men även samverka inom den egna disciplinen beroende på uppgift. Arbetet innebär höga krav på förmågan att skapa struktur, både för den egna planeringen och i samarbete med kolleger. Kommunikation och ansvar kring den egna uppgiften och förmåga att hantera gränsen till kollegans uppgift är bärande för verksamheten.
Stor hänsyn kommer tas till personlig lämplighet, arbetslivserfarenhet och samarbetsförmåga och vi ser gärna en mångfald i arbetslaget.

Legitimerad psykolog
B-körkort.
Meriterande om du har erfarenhet av TBA.

ÖVRIGT
Vill du veta mer om jobbet är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ditt nya hem? Läs mer om att bo och leva i Östersunds kommun. www.ostersund.se

Vi kan hjälpa till med möblerad eller omöblerad bostad. Mer information om det hittar du på vår hemsida. www.regionjh.se/jobbahososs/hjalpmedboende

Välkommen till Jämtland Härjedalen! www.jamtland.se

Här hittar du mer information om Region Jämtland Härjedalen. www.regionjh.se

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef Anna-Karin Nilsson
0687-166 52
Chef för Centrala elevhälsan Bergs kommun Ulla H Gustavsson
0687-161 00
Enhetschef Mia Ajax
063-153507
Enhetschef Pernilla Johansson
063-155444
Medicinskt ledningsansvarig läkare Anna-Karin Roos
063-153000 (sökn via vx)
Enhetschef Åsa Torbjörnsson
063-14 20 27 alt 072-5662360
Personalkonsult Karin Engnér
063-154442
Personalkonsult Jonas Holmgren
063-147628
Personalkonsult Ingrid Larsson
063-147594, 076-5258387
Personalkonsult Siv Wahlström
063-147651

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Jämtland Härjedalen
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 4 november 2021
  • Ansök senast: 30 november 2021

Besöksadress

Kyrkgatan 12 83127 Östersund
None

Postadress

Box 654
Östersund, 83127

Liknande jobb


Psykologer till psykiatriska öppenvården, Karlstad

Psykologer till psykiatriska öppenvården, Karlstad

27 januari 2022

26 januari 2022

26 januari 2022