Lektor i visuell kommunikation med inriktning mot interaktivitet

Arbetsbeskrivning

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och strävar efter ökad mångfald, lika rättigheter och frihet från diskriminering.

Anställningen är placerad på Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV) och knuten till huvudområdet visuell kommunikation. Konstfack erbjuder två utbildningar inom huvudområdet visuell kommunikation: det treåriga kandidatprogrammet Grafisk formgivning & Illustration (180 hp) samt det tvååriga masterprogrammet Visuell Kommunikation (120 hp). Grafisk formgivning och illustration samexisterar på kandidat- såväl som masternivå och utgör två ämnesinriktningar inom huvudområdet visuell kommunikation.

Båda utbildningarnas mål är att ge studenterna de fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter som krävs för att utveckla en självständig, relevant och samtidsförankrad praktik inom visuell kommunikation. Utbildningarna utgår från visuell kommunikation i bred bemärkelse och integrerar ett kritiskt förhållningssätt till visuell kommunikation som praktik. Under utbildningen tränas studenten i att kritiskt kunna reflektera över de kulturella, sociala och ekonomiska sammanhang som hen skapar eller väljer att verka i. Stor vikt läggs vid att skapa en trygg studiemiljö och en generös samarbetskultur.

För närvarande består lärarkollegiet av elva lärare, varav två professorer. Därtill anlitas ett antal externa gästlärare i varierande omfattning.

Vi söker nu en lektor i visuell kommunikation som kan ta ansvar för att stärka undervisningen och ämnesutvecklingen i interaktivitet.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

• att individuellt och i samarbete med andra lärare planera, genomföra och utveckla undervisning, inklusive handledning, framförallt på kandidatprogrammet och främst med inriktning mot interaktivitet,
• att aktivt delta i lärarkollegiets gemensamma arbete liksom i institutionsgemensamma aktiviteter,
• att kontinuerligt utveckla pedagogik och kursinnehåll,
• att hålla sig uppdaterad om aktuell utveckling och forskning inom ämnesområdet,
• att delta i ämnesutveckling och bidra till att utveckla konstnärlig forskning inom huvudområdet visuell kommunikation,
• arbetsuppgifterna kan komma att inbegripa programansvar.


Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka.


Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:


• visat pedagogisk skicklighet,
• avlagt konstnärlig doktorsexamen eller visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
• särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller (Konstfacks anställningsordning),
• högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (HF 4 kap. 4 §). En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar pedagogisk utbildning ska genomföra utbildningen (7,5 hp) och förvärva den saknade behörigheten senaste inom två år från anställningens början (Konstfacks anställningsordning).

Bedömningsgrunder
Följande bedömningsgrunder används i rekryteringsprocessen (med lika vikt):


• En aktuell etablerad praktik inom visuell kommunikation med inriktning mot interaktivitet, dess processer, metoder och hantverk.
• Dokumenterad erfarenhet av undersökande arbete och/eller konstnärlig forskning inom visuell kommunikation med inriktning mot interaktivitet.
• Dokumenterad erfarenhet av att genomföra och utveckla undervisning inom visuell kommunikation på ett pedagogiskt och engagerande sätt.
• Mycket god förmåga att bidra till ämnesområdets utveckling.
• Goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk.
• Goda språkfärdigheter i engelska.


Därefter (med lika vikt):


• God förmåga att föra en kritisk och reflekterande dialog kring interaktiva medias betydelse och verkan i omvärlden, samt kring upphovspersonens ansvar.
• Goda tekniska kunskaper med relevans för interaktiva media.
• Etablerade kontakter med yrkesutövare och andra med relevans för inriktningen, gärna även internationellt.
• Mycket god samarbetsförmåga.
• God administrativ förmåga.
 

Anställningen

Anställningen omfattar 50 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Önskat tillträde i augusti 2021 eller enligt överenskommelse.


Ytterligare upplysningar

Upplysningar om arbetet som lektor lämnas av enhetschef vid Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV) Emma Isaksson, 08-450 41 85, emma.isaksson@konstfack.se. För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR handläggare Edvin Stenmark, 08-450 41 10, HR@konstfack.se. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00.


Ansökan

Ansökan ska innehålla:


• CV,
• Personligt brev,
• Kortfattad skriftlig redogörelse (max tre sidor) för egen gestaltande och utforskande praktik med relevans för ämnesområdet,
• Visuell dokumentation av ett representativt urval av fem till tio egna arbeten,
• Kortfattad skriftlig redogörelse (max två sidor) för idéer och visioner om ämnesområdets utveckling, ämnesinnehåll och konstnärligt utvecklingsarbete,
• Förteckning över din undervisnings- och handledarerfarenhet som specificerar undervisningsform, omfattning, språk och din roll,
• Kortfattad skriftlig redogörelse (max två sidor) för pedagogiskt förhållningssätt samt ett urval av tre kommenterade exempel på egenproducerat pedagogiskt material i form av exempelvis kursbeskrivningar eller kursuppgifter.


Välkommen med din kompletta elektroniska ansökan märkt med Dnr KF2020/VO2P/50 senast 11 januari 2021. Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det lediga jobbet för information och för att registrera din ansökan.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Konstfack
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 december 2020
  • Ansök senast: 11 januari 2021

Liknande jobb


Universitetslektor engelska 100%

Universitetslektor engelska 100%

6 maj 2021

Universitetslektor engelska vikariat 100%

Universitetslektor engelska vikariat 100%

6 maj 2021

Universitetslektor engelska vikariat 60%

Universitetslektor engelska vikariat 60%

6 maj 2021

Universitetslektor engelska 90%

Universitetslektor engelska 90%

6 maj 2021