Livgardet söker praktikant till Swedint Förmågeavdelning Hösten 2019

Arbetsbeskrivning

Praktiktjänsten motsvarar en termins studier med start i augusti till december 2019.

Om Swedint och Förmågeavdelningen

Swedish Armed Forces International Centre (SWEDINT) lyder under Chefen Livgardet och är en försvarsmaktsresurs vars huvuduppgift är att genomföra individuell träning och utbildning för militär, polis och civila inför deltagande i fredsbevarande uppdrag under ledning av FN, EU, NATO, AU eller andra organisationer.

Förmåge- och utvecklingsavdelningen (CAPDEV) ansvarar för att utveckla och vidmakthålla samarbeten med såväl civila och militära myndigheter och andra partners. CAPDEV stödjer övriga avdelningar vid SWEDINT med analyskapacitet rörande trender och utvecklingar inom FN, Nato, EU, AU och OSSE.

Om praktiken

Under hela praktiktjänsten kommer du att ingå som en integrerad medarbetare vid avdelningen, där du kommer att få insyn och sakkunskap om avdelningens samt SWEDINTs olika arbetsområden genom att aktivt bidra till verksamheten, så väl i samverkan med andra som självständigt.

Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken.

Då praktiktjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Stödja övriga avdelningar på SWEDINT med analyskapacitet
• Analysera och utvärdera nationella och internationella doktriner
• Analysera utbildningsbehoven för Sverige och Försvarsmakten kopplat till omvärldsutvecklingen

Kvalifikationer

Den sökande ska ha:


• Goda kunskaper i svenska
• Goda kunskaper i engelska (förståelse, tal, läs och skrift)
• Analytisk förmåga
• Grundläggande kunskaper om FN, NATO, EU och andra relevanta internationella aktörer inom ramen för fredsfrämjande arbete.

Den sökande ska också vara universitetsstuderande inom ett område som på något sätt är relaterat till det arbete som utförs på SWEDINT.

Meriterande kvalifikationer


• Deltagit i kurser och/eller utbildningar i för praktiken relevant område
• Erfarenhet från att ha arbetat i internationell miljö, gärna inom internationellt fredsfrämjande arbete
• Erfarenhet av eller förståelse för vilken roll genderperspektivet spelar i det fredsfrämjande arbetet.

Personliga egenskaper

Då du som blir antagen som praktikant kommer att verka i en internationell miljö där du träffar människor från olika delar av världen är det viktigt att du har gediget intresse och stor respekt för kulturell mångfald. Du bör vara intresserad av att träffa nya människor och vilja delta aktivt i de uppgifter som du ges, t.ex. inom ramen för de internationella kurserna som bedrivs på SWEDINT. 

Ansökan skall bestå av


• Personligt brev
• CV

Upplysningar om befattningen kan lämnas av

Susanne Norén, C CAPDEV, SWEDINT

Mobile: +46 76 636 65 79

[email protected]

Sista ansökningsdag

31 mars 2019

Ansökan sker via Försvarsmaktens hemsida


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Då en anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Försvarsmakten
  • 1 platser
  • 3 - 6 månader
  • Heltid
  • Ingen lön utgår
  • Heltid/ Ej specificerat

Liknande jobb


Analytiker till Arbetsförmedlingen

Analytiker till Arbetsförmedlingen

3 maj 2020

Omvärldsanalytiker sökes

10 februari 2010