Lokalt verksamhetsstöd (LVS) i Treserva till socialförvaltning Nordost

Lokalt verksamhetsstöd (LVS) i Treserva till socialförvaltning Nordost

Arbetsbeskrivning

Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen.

Socialförvaltningen är en del av socialtjänsten i Göteborg och ska se till att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga ska få en god start i livet. Stöd som erbjuds inom individ och familjeomsorg är bland annat ekonomiskt bistånd, socialt boende, familjehem, stöd till familj, barn och ungdom, fritidsverksamhet, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med förebyggande arbete kring tex folkhälsoarbete, samhällsplanering och lokalt trygghetsarbete. Förvaltningen har även ett övergripande ansvar för stadens samverkan i civilsamhället.

Socialförvaltningen kommer att organiseras som fyra förvaltningar; Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Vi söker dig som vill vara med i uppstartsarbetet.

ARBETSUPPGIFTER
Inom förvaltningen finns två team bestående av fyra medarbetare som har det samordnande ansvaret för Treserva samt är lokalt verksamhetsstöd (LVS). Vi söker nu en medarbetare till ett av dessa team.

I rollen som LVS blir du specialist i Treserva och arbetar med utbildning och support i systemet till socialsekreterare i stadsdelen. Du planerar, utför och följer upp utbildningar i systemet, anpassade till nyanställda såväl som till befintlig personal. Behov av utbildningar inventerar du självständigt i kontakt med chefer och medarbetare ute i verksamheterna, samt utvärderar löpande om utbildningarna möter verksamhetens krav och behov. Stort fokus under utbildningarna ligger på att handläggningen i systemet är rättssäker och överensstämmande med välfärdens processer samt de lagar och föreskrifter som gäller inom socialtjänstens område.

Vidare deltar du i relevanta forum och ansvarar för att ta del av, anpassa och fördela information om nyheter och förändringar till berörda användargrupper inom förvaltningen. I dina arbetsuppgifter ingår även daglig support till användarna i Treserva samt systemadministration. Du kan få i uppgift att ta fram statistik, internkontroll och underlag till förvaltningens chefer samt att genomföra utredningsuppdrag.

Du kommer att tillhöra den Administrativa enheten som ligger under ekonomiavdelningen.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Ett krav är att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg (IFO) samt god kunskap om systemet Treserva. Det är meriterande om du tidigare arbetat som LVS och har erfarenhet av att hålla utbildningar i Treserva.

I din yrkesroll behöver du kunna ta ett stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter och driva arbetet framåt. Du planerar dina arbetsdagar på ett självständigt sätt, men också i samarbete med din närmsta kollega. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt.

Du tycker om att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar och god service. Du är mån om att ta reda på vilka förväntningar som finns hos uppdragsgivare och andra intressenter samt följer upp att dessa införlivas. Du skapar goda relationer med både chefer och kollegor inom den egna verksamheten såväl som utanför.

Du har förmågan att presentera information på ett tydligt och pedagogiskt sätt samt bidrar med positivitet och entusiasm. Givetvis tycker du om att arbeta i Treserva och kan skapa engagemang hos dina kollegor kring hur de bäst använder systemet, för en rättssäker och effektiv handläggning.

I den här rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologiska tester. Om du går vidare i rekryteringen kommer du få ett mejl med en inbjudan till att genomföra testerna.

Du som söker kommer att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. I urvalet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte använda personligt brev som ansökningshandling.

Urval och intervjuer pågår löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

I socialförvaltningen Nordost arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du ett friskvårdsbidrag och även ett flertal rabatterade aktiviteter. Rökfri arbetstid tillämpas i hela förvaltningen.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Studentmedarbetare till HR

Studentmedarbetare till HR

12 maj 2021

Administratör

Administratör

11 maj 2021

Personalplanerare, samordnad bemanningsplanering, vikariat

Personalplanerare, samordnad bemanningsplanering, vikariat

11 maj 2021

Administratör till Tångenskolan

Administratör till Tångenskolan

11 maj 2021