LSS-/biståndshandläggare

LSS-/biståndshandläggare

Arbetsbeskrivning

Välkommen till oss i Gislaveds kommun. Här får du möjlighet att göra en insats för våra invånare på olika sätt. Vårt uppdrag handlar om att bygga vårt samhälle och vi välkomnar dig att forma det tillsammans med oss. Vi erbjuder: En modig arbetsgivare - goda utvecklingsmöjligheter - förutsättningar för att du ska må bra.
Beskrivning
Enheten för bistånd - Funktionshinder ansvarar för biståndsutredningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL) med tillämpning inom vård och omsorg och funktionshinder inklusive socialpsykiatri.

Även anhörigstödssamordning ingår i enhetens ansvarsområde. Enheten består av medarbetare i varierande åldrar och kön, som har stor arbetsglädje, kreativitet, empatisk förmåga, lojalitet samt med brukarperspektivet i centrum. Enheten är centralt belägen med 300m till station och matbutik samt närhet till restauranger. Alla medarbetare på enheten har enskilda kontor och flextid tillämpas. Som anställd i Gislaveds kommun har du fri tillgång till kommunens simhall samt subventionerad friskvård. 

Arbetsuppgifter
Nu erbjuder vi dig, med ett öppet sinne och stor empatisk förmåga, en tillsvidareanställning som LSS-/biståndshandläggare. Som handläggare ansvarar du för att utreda behov, bedöma, besluta och följa upp insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt beställa beslutade insatser hos utförare. Du ska utföra uppföljning och kvalitetssäkring av den beviljade insatsen i det enskilda ärendet och ansvara för uppsökande verksamhet för målgruppen socialpsykiatri och personkrets 1-3 LSS. I arbetet ingår även många kontakter med andra myndigheter och organisationer.
Som handläggare erbjuds du ett spännande och utmanande arbete med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Du kommer att arbeta med att utveckla vår enhet tillsammans med engagerade och erfarna medarbetare. 
Gruppledare och chef på enheten har regelbundna möten med arbetsgruppen där handläggarna får stöd i utredningsarbetet. 
Som utredare får du nytta av din kompetens som socionom inom socialtjänsten. Myndighetsutövning ska gå hand i hand med empati och konstruktivt samarbete, men också med tydlighet och metodik som LSS-/biståndshandläggaren förväntas stå för. Vi lägger därför vikt vid att du är en person som kombinerar ditt engagemang med en lugn framtoning och förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete. Samtidigt har du en beredskap att vara flexibel när behoven i verksamheten påverkar din planering. Du möter människor med respekt och hanterar din myndighetsroll på ett ansvarsfullt sätt genom att ta fasta på och analysera den information och kunskap som är mest väsentlig för att hantera dina ärenden i varierande situationer. Känner du igen dig i vår beskrivning? Vill du bli en del av vår kompetenta arbetsgrupp? Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer

För att klara och trivas i uppdraget behöver du ha socionomexamen, eller annan utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdig. Det krävs dock att den likvärdiga examen innefattar minst 7,5 hp socialrätt. Erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS är av största vikt. Kunskap om funktionsnedsättning inom LSS är önskvärt. Du ska ha god kännedom om övrig lagstiftning som styr och reglerar verksamheten. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper/lämplighet. Arbetet kräver B-körkort.

Övrigt 
Varmt välkommen med din ansökan om att bli medarbetare på Enheten för bistånd - Funktionshinder. Då enheten arbetar för en jämn könsfördelning är alla oavsett kön välkomna att söka. Provanställning kan komma ifråga. Rekrytering påbörjas under ansökningsperioden. 

I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Deltidsuppdrag som LSS-handläggare

Deltidsuppdrag som LSS-handläggare

26 oktober 2021

LSS-handläggare

LSS-handläggare

26 oktober 2021

LSS-handläggare

19 oktober 2021

Biståndshandläggare teamet för funktionsnedsättning

Biståndshandläggare teamet för funktionsnedsättning

19 oktober 2021