LSS-Handläggare

LSS-Handläggare

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!


Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi är utsedda till modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.Beskrivning
På LSS-enheten arbetar LSS-chef, LSS-handläggare, ärendehandledare och metodstödjare IBIC (Individens behov i centrum).

LSS-enheten ansvarar för att på ett rättssäkert sätt utreda, fatta beslut och följa upp ärenden där kund har behov av insatser enligt Lagen om stöd och service i vissa fall (LSS) samt insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) i form av boendestöd, avlastning i hemmet och trygghetslarm. 

Arbetsuppgifter
På LSS-enheten arbetar handläggare utifrån arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) i utredning och uppföljning. IBIC är utvecklat av Socialstyrelsen och arbetssättet är ett stöd för handläggare att på ett tydligt sätt beskriva individers stödbehov, resurser, mål och resultat. 

Uppdraget som LSS handläggare innebär att säkerställa en likvärdig och rättssäker handläggning med fokus på individens inflytande och delaktighet. Samarbete och samverkan sker tvär professionellt på individ-, grupp- och organisationsnivå så att individens behov tillgodoses. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan jämförbar högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper om gällande lagstiftning i LSS-lagstiftningen, Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen. 

Du ska ha tidigare erfarenhet från myndighetsutövning. Vi ser positivt på erfarenhet av myndighetsutövning från andra områden inom socialtjänstlagen. Meriterande om du har arbetat med IBIC som utredningsmetod. 

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Detta hjälper oss möta målgruppens behov. 

För uppdraget är det viktigt att du är trygg i dig själv och har ett professionellt förhållningssätt. Vi ser vidare att du är en person som har lätt för att knyta kontakter med andra människor och skapa förtroende samt upprätthålla goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Urval och intervjuer sker löpande.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socialsekretare LSS, Myndighetsutövningen

Socialsekretare LSS, Myndighetsutövningen

14 januari 2022

LSS-handläggare till social- och omsorgsförvaltningen

LSS-handläggare till social- och omsorgsförvaltningen

13 januari 2022

LSS Handläggare till LSS barn

LSS Handläggare till LSS barn

12 januari 2022