Arbetslivsinstitutet.se

Lund söker en beteendevetare som vill bli LEDARE FÖR VÅRT NYA MST-TEAM


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Centralt beläget i den expanderande Öresundsregionen ligger Lund. Lund har alltid varit innovatörernas och nytänkarnas stad. Med det största och ledande universitetet i Öresundsområdet, forskningsbyn Ideon och ett aktivt kulturliv är Lund en tyngdpunkt i regionen. Inom verksamheterna pågår ständigt spännande utvecklingsprojekt. Lunds kommun är den största arbetsgivaren med drygt 9000 medarbetare.

Socialförvaltningen i Lund arbetar med att barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det handlar om hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Vi har också många stödinsatser för vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingar.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och utveckla framtidens sociala arbetsformer!? Socialtjänsten i Lund ligger nu i startgroparna för att bygga upp ett MST-team i Lund och den första vi rekryterar är dig som vill bli team-ledaren.

Multisystemisk Terapi (MST) arbetar med ungdomar mellan 10 till 17 år med allvarliga beteendeproblem som exempelvis kriminalitet, missbruk, skolproblematik, aggressivitet och som riskerar att placeras utanför hemmet. Teamet som du ska leda arbetar i miljöer där ungdomarna befinner sig: hemma, i närområdet och på skolan. De har beredskap för att vara tillgängliga dygnet runt. Arbetet följer MSTs mycket strikta struktur. Innehållet styrs av nio behandlingsprinciper som bland annat handlar om att betona det positiva och tillvarata familjens styrkor, att interventionerna som används ska uppmuntra till ansvarsfullt beteende hos familjemedlemmarna, vara tydligt definierade samt handlings- och målinriktade, fokusera på här och nu, vara i samklang med den unges ålder och behov, och genomföras på ett sätt så att familjen kan möta framtida svårigheter på ett bättre sätt.

MST, Multisystemic Therapy: Breaking the cycle of criminal behavior
by keeping teens at home, in school and out of trouble!

Det här är en möjlighet för dig som har tilltro till det sociala arbetet och vill stå i spetsen för att utveckla framtidens arbetsformer. Med ett MST-team kommer vi att komplettera vår öppenvård så att vi ännu bättre kan möta behovet av insatser på hemmaplan.

MST-teamet kommer att bestå av tre terapeuter samt dig som är teamledare. Dina första arbetsuppgifter kommer att handla om egen utbildning, rekrytering av övriga till teamet och igångsättning av verksamheten. Det blir också ditt ansvar att hitta samarbetspartner, informera om teamet som resurs. Du har det samordnande behandlingsansvaret och ska vara delaktig i bedömningen av vilka ärenden som ska erbjudas behandling enligt MST-modellen.

Dina tre terapeuter kommer på sikt att arbeta med fem familjer var. Det är ett intensivt arbete med oregelbundna arbetstider där du kommer att utgöra back-up för terapeuterna så att deras aktuella familjer alltid har någon att vända sig till.

Du kommer att tillhöra ett nätverk av team-ledare som leds av MST Sverige. Teamet i Lund blir det tionde i Sverige.

Organisatoriskt kommer ni att tillhöra en enhet inom verksamhetsområdet Barn och förälder på socialförvaltningen. Det blir en enhetschef som har budget- och personalansvar för er alla i teamet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har din grundutbildning inom beteendevetenskap. Du kan vara socionom eller ha annan akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Utbildning och fortbildning i MST-modellen står arbetsgivaren för.

Du har körkort och vi värdesätter om du har erfarenhet av ledarskap, familjearbete, familjeterapi samt kognitiv terapi. Och du ska vara duktig på engelska också eftersom utbildningen i MST-modellen och en del rapportering sker på engelska. Ditt arbete utförs i övrigt helt på svenska.

På listan av dina personliga egenskaper vill vi se att du är tydlig, analytisk och styrkefokuserad. Du kommer att vara med om att bygga upp verksamheten från början och din förmåga att tydligt leda och strukturera arbetet blir avgörande för teamets framgång.


Läs mer om MST Sverige på hemsidan! www.mst-sverige.se

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Karin Thornqvist
046-356627, 0705-276627
Kia Birgersson
046-355297
Akademikerförbundet SSR, Willy Karlsson
0708-27 46 45

Ansök

Sista ansökningsdatum: 25 August 2013
Ange referens: SOC 13-26

Lunds kommun, Barn & förälder, Socialförvaltningen

Postadress

Box 41
Lund, 22100

Liknande jobb


Norrköpings kommun 2 October 2013 Ungdomspedagog till socialkontoret
NORRA STOCKHOLMS UNG.. 3 October 2013 Socionom,Beteendevetare eller jmf utbildning
Göteborgs stad, SDF .. 12 September 2013 Ungdomshandledare på Vingen
ÄLVDALENS KOMMUN, Ko.. 26 August 2013 Socialsekreterare barn- och unga