Lyft:Regional utveckling, Kartläggning

Arbetsbeskrivning

Kartläggning av offentlig upphandling i kommuner och landstinget i länet.
Akademisk examen, gärna med samhällsvetenskaplig inriktning
Erfarenhet av kartläggningar.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Utredare med projektledarvana

Utredare med projektledarvana

8 april 2021

Handläggare social hållbarhet, tidsbegränsad anställning

Handläggare social hållbarhet, tidsbegränsad anställning

9 april 2021