Lyft:Samhällsbyggnadsenheten, Analys

Arbetsbeskrivning

Aktörsanalyser inom klimatanpassning och energiomställning. Identifiera aktörer, beskriva roller, kontaktuppgifter, avstämning hos resp organisation etc.

Akademisk utbildning gärna inom miljö och energiteknik. Förmåga att uttrycka sig i text och arbeta självständigt .

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Miljöingenjör

Miljöingenjör

20 april 2021

20 april 2021