Lyft:Samhällsbyggnadsenheten, biologi

Arbetsbeskrivning

Sammanställning av kunskapsläget på grund av förändrat klimat för biologisk mångfald

Akademisk utbildning. Gärna inom miljö, biologi. Förmåga att uttrycka sig i text och arbeta självständigt.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Posatdoctoral Position in Belowground Ecology

15 oktober 2010

Provutvecklare i biologi

18 november 2010

Förskollärare, Björketorpskolan

22 september 2010

Naturtypsansvarig hav och kust

14 oktober 2010