Lyft:Samhällsbyggnadsenheten, byggnadsantikvarie

Arbetsbeskrivning

Uppföljning av byggnadsvårdsbidragsarbeten. Fältbesiktning och beskrivning av bidragsobjektsstatur 5 - 10 år efter projektslut.

Byggnadsantikvarie el motsv. Erfarenhet av arbete som byggnadsantikvarie i bidragsfinansierade restaureringsprojekt. Förmåga att arbeta självständigt. Körkort

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Husritare till Husexpo

19 april 2021

Arkitekt designer

16 april 2021

Arkitekt/Huvudritare

Arkitekt/Huvudritare

16 april 2021