Lyft:Samhällsbyggnadsenheten, byggnadsantikvarie

Arbetsbeskrivning

Utreda öppna byggnadsminnesärenden för nybildning av byggnadsminnen

Byggnadsantikvarie el motsv. Erfarenhet av byggnadsminnesutredningsarbete. Förmåga att arbeta självständigt

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Husritare till Husexpo

19 april 2021

Arkitekt designer

16 april 2021

Arkitekt/Huvudritare

Arkitekt/Huvudritare

16 april 2021