Lyft:Samhällsbyggnadsenheten, kartläggning

Arbetsbeskrivning

Kartläggning över av restvärmeproduktion i länets kommuner

Akademisk utbildning gärna inom miljö och energiteknik. Förmåga att uttrycka sig i text och arbeta självständigt.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Miljöingenjör

Miljöingenjör

20 april 2021

20 april 2021