Lyft:Samhällsbyggnadsenheten, miljökonsekvens

Arbetsbeskrivning

Sammanställning av kunskapsläget av konsekvenserna av ett förändrat klimat inom areella näringar

Akademisk utbildning. Förmåga att uttrycka sig i text och arbeta självständigt.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


21 oktober 2020

21 oktober 2020

Projektledare vattenåtgärder

21 oktober 2020

Miljökonsult

20 oktober 2020