Målfokuserad förskollärare till Trollskogen 2

Arbetsbeskrivning

Trollskogen 2 ingår i Skogshagens förskolor som tillsammans med Trollskogen 1 och Tjärna hage bildar en helhet.
Trollskogen 2 är en relativt ny förskola , startade januari 2017 med åtta avdelningar med goda kommunikationer från Borlänge och Falu centrum.

Vi har en utvecklingsgrupp, där examinerade förskollärare är med och driver utvecklingen av enheten framåt. Fredagar har pedagogerna interna fortbildningsinsatser kopplat till vårt utvecklingsområde språk.

I utbildningen finns gott om möjligheter till reflektion både enskilt och i arbetslaget.

Förskolan arbetar med unikum, som ger ett bra underlag av avdelnings arbete och ett stöd i att få fatt i hur de ska gå vidare med arbetet med barnen. Vi har 4 utvecklingsdagar/år där innehållet är tydligt kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet.
Det pedagogerna skriver i blir också ett lättillgängligt reflektionsverktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor och biträdande rektor är aktiva och delaktiga under utvecklingsdagarna som reflektionspartners.

Enheten har en rektor och en biträdande som båda är aktiva i utbildning. Att vara aktiv innebär att rektor och biträdande rektor varje vecka är närvarande i utbildningen och i det som sker i verksamheten. Att vara synliga och fysiskt närvarande ledare är en framgångsfaktor för utvecklingen av arbetet på förskolan.

Enheten har en egen specialpedagog som finns nära tillhands och kan på rektors uppdrag snabbt vara på plats och arbeta i grupper där pedagogerna behöver stöd för barn som är i behov av särskild stöd. Specialpedagog är även länken till habiliteringen och är med i samtal med vårdnadshavare där specialpedagogiskt stöd är inkopplat.

Vi är stolta över att vår enhet ingår i ett partnerområde som ger oss möjlighet att få färska vetenskapliga tankar från högskolan Dalarna där vi tar emot blivande förskollärare. Är du utbildad VFU-handledare får du möjlighet att handleda blivande förskollärare.

Enheten har Tieto som stöd vad gäller närvaro, barnschema och information kring barn och vårdnadshavare för att underlätta det administrativa arbete.
Vill du bli en av oss.? Vill du jobba med målen i fokus och läroplanen som grund?
Är du :
lyhörd
tydlig
har överblick
en tydlig ledare både mot barnen men även i din roll som förskollärare i ett arbetslag?
Vill du jobba i ett inarbetat team där vi är öppna för dina idéer så länge de är kopplade till läroplanen och våra utvecklingsområden?
Vill du vara med att utveckla vår enhet?
Vill du ha närvarande chefer och en specialpedagog som finns lättillgänglig för dig och barngruppen?
Sök då tjänsten hos oss på Trollskogen 2 !

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhetARBETSUPPGIFTER
*pedagogiskt arbete i barngrupp
*ta ansvar för förskolläraruppdraget
*säkerställa att barnen får bästa möjliga möjlighet för utveckling
*arbeta med systematiskt kvalitetsarbete( planera, genomföra, utvärdera, analysera)
*samarbete med vårdnadshavare, specialpedagog habilitering samt övriga externa samarbetspartners
*arbeta med digitala verktyg i undervisning och vid reflektion
*förmåga att kunna arbeta med digitala verktyg både i barngrupp och i uppföljning och utvärdering
Uppdragets fokus är att varje barn ska få det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt i sin utveckling i förhållande till målen i förskolans läroplan. Som förskollärare har du även ett särskilt ansvar att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i samarbete med övriga pedagoger på förskolan. Här är en viktig del att du har förmåga att analysera var ni befinner er för att kunna se hur ni ska gå vidare.


KVALIFIKATIONER
Du ska vara
Legitimerad förskollärare.
Vara väl förtrogen med förskolans läroplan.
Ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift .
Meriterande är om du är
VFU-handledare
har erfarenhet av Tieto
har utbildning inom IT kopplat till det pedagogiska området.

VI SÖKER DIG som drivs av en vilja att utveckla verksamheten.
Du har god kommunikativ förmåga och goda ledaregenskaper.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


Har du uppnått 180 hp/210 hp av din utbildning till lärare lägre åldrar inriktning 1-5 år, är du också välkommen att söka så att vi kan diskutera en kommande anställning.
För tillsvidareanställning efter 20131201 krävs LEGITIMATION MED BEHÖRIGHET FÖR FÖRSKOLAN.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Per Madsen, enhetschef
0243-745 80
Marienette Larsson Hast
0243-743 60
LR, Sven-Erik Samuelsson
0243-748 33
Lärarförbundet, Klas Holmgren
0243- 745 79
Lärarförbundet, Linda Qvist
0243-738 13
Gertrud Forslund, förskolechef
0243-74 788
Inger Fontin, förskolechef
0243-73 820
Lena Thurin,förskolechef
0243-741 88
Birgitta Kullback,förskolechef
0243-742 10
Irene Strand, personalhandläggare
0243-74 385

Sammanfattning

Besöksadress

Röda vägen 50 78181 Borlänge
None

Postadress

None
Borlänge, 78181

Liknande jobb


Förskollärare till Morängatans förskola

Förskollärare till Morängatans förskola

1 december 2023

Leg Förskollärare

Leg Förskollärare

1 december 2023

1 december 2023

Förskollärare, förskolan Kungsgården

Förskollärare, förskolan Kungsgården

1 december 2023