Migrationshandläggare till medborgarskapsenheterna i Norrköping

Migrationshandläggare till medborgarskapsenheterna i Norrköping

Arbetsbeskrivning

Vi söker migrationshandläggare till medborgarskapsenheterna i Norrköping.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

Medborgarskapsenheterna i Norrköping består i dagsläget av sex stycken enheter. Vi är inne i en spännande digitaliseringsfas och arbetar mycket med hur vår verksamhet ska utvecklas inför framtiden. Vi söker nu dig som vill vara en del av vår processutveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ska utreda, handlägga, föredra och fatta beslut i ärenden rörande svenskt medborgarskap enligt medborgarskapslagen och annan tillämplig lagstiftning. I arbetet ingår också att hantera ärenderelaterad administration samt att ge information till sökande, andra intressenter och myndigheter. Du kommer att ingå i ett team och din beredning av ärenden sker i nära samarbete med beslutsfattare.

Du ska medverka i intern och extern information samt aktivt delta i utvecklingsarbetet på enheten. Du ska i övrigt utföra arbetsuppgifter på uppdrag av enhetschefen. Vi förväntar oss att du är en god representant för Migrationsverket och har ett respektfullt bemötande såväl internt som externt. Du deltar aktivt i vårt förbättringsarbete och visar engagemang för vårt uppdrag och dina arbetsuppgifter. Du står även för Migrationsverkets värdeord: tydlighet, empati och mod.

Personliga kompetenser
Du arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Påminner och följer upp. Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av arbete med krav på god service
- Mycket god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska 
- Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter

- Erfarenhet av arbete med utlänningsärenden
- Erfarenhet av arbete med medborgarskapslagen
- Erfarenhet av professionellt bemötande
- Utredningsvana

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid med flextidsavtal
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Norrköping
Tillträde: 2021-09-15 eller enligt överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 6 juni 2021. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.


När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Sammanfattning

Liknande jobb


Rekryteringshandläggare Örebro

Rekryteringshandläggare Örebro

13 september 2021

13 september 2021

13 september 2021

13 september 2021