Migrationshandläggare till mottagningsenheten i Västerås

Migrationshandläggare till mottagningsenheten i Västerås

Arbetsbeskrivning

Vi söker migrationshandläggare till Mottagningsenhet 1 i Västerås.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I din roll som handläggare på mottagningsenheten har du samtal med personer som har ärenden hos Migrationsverket. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service. Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer. På vår enhet arbetar du med handläggning av återvändandeärenden, vilket innebär att du säkerställer att individer med avslagsbeslut lämnar landet. Du samverkar i hög grad med andra huvudmän och intressenter.

Du arbetar även med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden kopplat till personer med ärende hos Migrationsverket. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Du inhämtar relevant information utifrån ärendets beskaffenhet, kallar till samtal och kommer fram till handlingsalternativ utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet och gällande lagstiftning. Du arbetar med ärendeadministration och systemhantering.

Personliga kompetenser 

Du arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Kan se situationer genom den andres ögon och har lätt för att skilja på sak och person. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan akademisk utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- Kunskap inom samt erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av arbete med krav på god service
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter

- Erfarenhet av professionellt bemötande
- Utredningsvana

Upplysningar
Anställningsform: tillsvidareanställning med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstider
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Västerås
Tillträde: Enligt överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned. 

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 26 maj 2021. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.


När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Sammanfattning

Liknande jobb


HR-handläggare

HR-handläggare

21 maj 2021

21 maj 2021

Handläggare säkerhetsavdelningens kansli

Handläggare säkerhetsavdelningens kansli

21 maj 2021