Miljöanalytiker

Arbetsbeskrivning

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering. Institutionens biodiversitetslaboratorium analyserar prover vars data används för att följa långsiktiga förändringar i miljön, utveckla bedömningsgrunder och statusklassificera sjöar och vattendrag för att planera åtgärder.
Arbetsuppgifter:
Vårt biodiversitetslaboratorium som analyserar prover från svensk övervakning av sjöar och vattendrag samt från vissa forskningsprojekt behöver förstärkas med en växtplanktontaxonom. Du behöver kunna grunderna och tycka om att mikroskopera. Artbestämning sker främst med nycklar på engelska och tyska. Rapportskrivning och fältarbete kan också förekomma. Även analyser av andra organismgrupper kommer att bli aktuellt med tiden.

Dina närmaste kollegor blir våra andra taxonomer som analyserar växtplankton, djurplankton, fastsittande kiselalger och bottenfauna från sötvatten.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:


• Analysera växtplankton från främst nationell miljöövervakning och rapportera till webbportalen MVM miljödata
• Kvalitetssäkra data
• Hålla dig uppdaterad på relevant taxonomi

Kvalifikationer:
Du har högskoleexamen (inom biologi) eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig såsom väldokumenterad kunskap i analyser av plankton. Tidigare erfarenhet av att analysera främst växtplankton, men även djurplankton eller fastsittande kiselalger är meriterande.

Språkkrav: Engelska och/eller svenska

Som person är du noggrann, effektiv, flexibel och intresserad av morfologiska detaljer och artkunskap. Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 mars 2022
  • Ansök senast: 30 april 2022

Liknande jobb


Forskare

Forskare

5 juli 2022

Copy of Biolog/ekolog

Copy of Biolog/ekolog

2 juli 2022