Miljöstrateg med inriktning ekologi

Miljöstrateg med inriktning ekologi

Arbetsbeskrivning

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
Staden utvecklas i rask takt och det är viktigt att det sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Långsiktig hållbarhet är därför central i stadens utveckling och miljöförvaltningen har en viktig roll att spela i sammanhanget. Staden är mer än de flesta städer i Sverige exponerad för klimatpåverkans effekter. Klimatfrågan har därför en särskild stor tyngd i stadens miljöarbete.

Det finns en insikt om att det naturen är viktigt för de tjänster som ekosystemen ger oss och för den positiva effekten på folkhälsan. Landskrona stad har därför satsat mycket resurser på kommunala naturreservat för att säkerställa tillgång till tätortsnära naturliga rekreationsområden.

Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!


I Landskrona stad är vi 3300 anställda. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet.Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas.Och det är - precis som vår värdegrund - BRA

VÄLKOMMEN TILL OSS!ARBETSUPPGIFTER
På miljöförvaltningen behöver vi dig som kan ersätta vår kommunekolog/miljöstrateg som nu går vidare till annat uppdrag.

I tjänsten ansvarar du för kommunens arbete med att gynna biologisk mångfald samt i kommunens miljöstrategiska arbete för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Som ekolog har du god art- och biotopkännedom, men du förväntas inte ha specialistkunskap. Inventeringar handlas normalt upp som tjänster kopplat till olika projekt.
Tjänsten innebär omfattande samverkan med kommunens enheter i olika projekt samt i den löpande verksamheten. Särskilt inom fysisk planering, exploatering, och skötsel av kommunens naturområden.
En viktig del i uppdraget är att i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen delta i framtagandet av stadens fysiska planer .

Tjänsten innefattar samarbete kring vattenfrågor i Saxån-Braån, Råån och Öresund.
KVALIFIKATIONER
Högskoleutbildning
För tjänsten krävs det att du har en högskoleutbildning med inriktning mot ekologi och naturvård eller liknande utbildning som bedöms vara likvärdig.

Övriga kompetenskrav
Det är meriterande med högskoleutbildning som inkluderar miljöbalken samt plan- och bygglagen samt deras följdförfattningar eller erfarenhet från att ha jobbat med dessa lagstiftningar. Det är också meriterande att ha erfarenhet av förvaltningslagstiftningen.

Mycket av arbetet bedrivs i projektform där tjänsten ofta innebär en ledande roll. Det är därför värdefullt med utbildning i projektledning eller flera års dokumenterad erfarenhet av projektledning.

Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid att du har personliga egenskaper som gör dig lämplig för uppdraget. Du arbetar strategiskt och målmedvetet och har en öppenhet för nya arbetssätt som utvecklar verksamheten i önskad riktning. Som person är du resultatinriktad, kommunikativ och serviceinriktad.

Det är viktigt att vara kommunikativ då arbetet till stor del består av kontakter av olika slag som kräver en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Det är viktigt att ha förmåga att skapa relationer, både internt och externt. Uppdraget innebär många externa kontakter med medborgare och företag som du måste kunna bemöta på ett professionellt och förtroendefullt sätt.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länken i annonsen. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan, då den bedöms gentemot andra sökande. Vi kommer fortlöpande att kalla intressanta kandidater till intervju så vänta inte med att skicka in din ansökan. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling.

Läs mer om oss på: landskrona.se/Jobba hos oss

I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Miljöchef Jörgen Hanak
0418-470602

Sammanfattning

Besöksadress

26180
None

Postadress

LANDSKRONA
LANDSKRONA, 26180

Liknande jobb


Post-doc researcher in Water Quality Modelling

24 juni 2021

Postdok i modellering av vattenkvalitet

24 juni 2021

Kommunekolog

Kommunekolog

18 juni 2021