Minst en lektor i företagsekonomi med inriktning ekonomisk analys

Minst en lektor i företagsekonomi med inriktning ekonomisk analys

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.Som lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen är du med och skapar en ledande akademisk miljö för forskning och utbildning om företag och förvaltningars ekonomi.

Institutionen har utvecklats under mer än femtio år och är idag en av landets största. Våra forskare, lärare och studenter utvecklar dagligen kunskap inom organisation, marknadsföring, strategi & forskningspolitik, redovisning & finansiering och entreprenörskap.

Företagsekonomiska institutionen (https://fek.lu.se/) söker nu minst en universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot ekonomisk analys.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser universitetslektorat som enligt arbetstidsavtalet innebär 70% undervisning, 20% forskning- och kompetensutveckling samt 10% institutionstjänstgöring.

Vi söker en eller flera lektorer som självständigt kan ta kursansvar, ha ansvar för kvalitetssäkring och för utveckling av pedagogik och pedagogiskt material, samt kan ha ett brett deltagande i institutionens olika kurser på såväl grundnivå som på avancerad nivå. Inte minst behövs kompetens för handledning och examination av uppsatser med olika metodansatser.

Undervisningen sker på svenska och engelska.

Anställningen syftar också till att bidra till att långsiktigt stärka forskningen inom strategi och ekonomistyrning. Till detta hör att publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter, ansöka om forskningsmedel, följa med i forskningen inom sitt område etc.

Utöver arbetet med undervisning och forskning förväntas lektorn samverka med det omgivande samhället för att därmed fullgöra den så kallade ”tredje uppgiften”, samt därutöver aktivt delta i lärarlagets och forskningsgruppens utveckling. 

Behörighet

För att vara behörig krävs avlagd doktorsexamen i ekonomisk analys, ekonomistyrning, strategi eller ett relaterat ämnesområde, samt visad pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor.

Kvalifikationer

Krav:

- erfarenhet av undervisning i ekonomisk analys och ekonomistyrning ur ett företagsstrategiskt perspektiv.
- en stark och tydlig forskningsagenda inom ekonomisk analys eller strategi, med en standard som motsvarar peer-reviewed forskning av internationell kvalitet.
- dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället, exempelvis genom policydokument, utvärderingar, utredningar, debattartiklar och undervisning av praktiker.
- förmåga att interagera med såväl studenter som kollegor och därmed kollegialt, kontinuerligt och frekvent delta i utvecklingen av forskning och undervisning inom ämnesområdet genom fysisk närvaro på institutionen.
- förmåga att undervisa på både svenska och engelska.
- förmåga att handleda och examinera uppsatser med såväl kvantitativ som kvalitativ metod.
- uppvisa en pedagogisk portfölj som förutom undervisning inkluderar pedagogisk utveckling av såväl kursmoment som kursmaterial som kursmaterial.

Meriterande:

- erfarenhet av nätbaserad undervisning.

Utöver formell kompetens ställer vi krav på personliga egenskaper. Den sökande ska visa drivkraft, förmåga att se sammanhang samt förmåga att samarbeta och respektera sin omgivning. Särskilt viktig är förmågan att kunna samverka i såväl mindre som större lärarlag.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetslektor ska följande bedömningsgrunder gälla (Lunds universitets anställningsordning):

- god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

För mer ingående information kring bedömningskriterier, vänligen läs "General requirements profile and assessment for employment as senior lecturer at Lund University School of Economics and Management" på webbsidan https://ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare.

Villkor

Tillsvidareanställning, 100 %.

Anställning som universitetslektor regleras i Högskoleförordningen kap 4 samt i Lunds universitets anställningsordning 4.3.4. 

Ansökan

Anställningen söks online. Klicka på ”Sök jobbet” i annonsens övre högra hörn eller längst ner i annonsen.

Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska.

Ekonomihögskolan använder sig av akademiska meritportföljer för att dokumentera och presentera meriter. Vänligen lägg upp din ansökan i tre separata pdf-filer enligt “Instructions to applicants for employment as professor or senior lecturer at LUSEM” på webbsidan https://ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare. Där finns även en mall för meritportföljen.

För mer information se gärna även https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss samt https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Gert Paulsson
046-222 95 04
Jens Hultman, docent
jens.hultman@fek.lu.se
Johan Anselmsson, universitetslektor, docent
046-2227813, 0709-967680
Thomas Kalling, prefekt, professor
046-222 95 04
Rolf Larsson, universitetslektor
046-222 46 80, 0702-22 05 07
Olof Hallonsten, forskare och projektledare
0733-794480
Marie Löwegren, Föreståndare SKJCE, Universitetsle
046-222 73 26, 070-734 91 00
Rolf Larsson, universitetslektor
046-222-46-80, 0702-22-05-07
Rolf Larsson, universitetslektor
046-2224680, 0702-220507
Merle Jacob, Professor
+4646 222 42 24, merle.jacob@fek.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 7080
None

Postadress

Box 7080
Lund, 22007

Liknande jobb


Universitetslektor i Datalogi

Universitetslektor i Datalogi

18 januari 2022

Universitetslektor i  statsvetenskap

Universitetslektor i statsvetenskap

18 januari 2022