MSB söker pressekreterare till kommunikationsavdelningen!

MSB söker pressekreterare till kommunikationsavdelningen!

Arbetsbeskrivning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.


Avdelningens uppgift är att säkerställa myndighetens kommunikation, att den är tydlig och sammanhållen och bidrar till att nå gemensamt uppsatta mål. I uppgiften ingår att vara sammanhållande för, att styra, inrikta, utveckla och stödja samt förvalta och följa upp myndighetens kommunikationsarbete. Vidare ingår att utveckla och förvalta myndighetens redaktionella kanaler och myndighetens press- och kommunikationsberedskap. Avdelningen delas in i två enheter; enheten för kommunikativ beredskap och samordning, enheten för kommunikationsutveckling och enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap. Avdelningen leds av myndighetens kommunikationsdirektör.

Enhetens huvudsakliga uppgift är lämna kommunikativt stöd i frågor som\\nhandlar om att reglera, öva, hantera händelser, samordna och samverka,\\nutbilda, leverera teknik och metodstöd, ge bidrag och ersättningar samt\\nanalysera och förmedla kunskap. I uppgiften ingår press- och\\nkommunikationsberedskap.MSB:s presstjänst är en del av myndighetens kommunikationsavdelning och ingår i enheten för kommunikativ beredskap och samordning.

Kommunikationsavdelningens uppgift är att säkerställa att myndighetens kommunikation bidrar till att nå gemensamt uppsatta mål. MSB:s presstjänst inriktar, samordnar och stödjer MSB:s presskommunikation och jobbar tätt tillsammans med andra verksamheter på MSB. Presstjänsten arbetar proaktivt samt stöttar talespersonerna. I presstjänsten finns två medarbetare, en pressansvarig och en pressekreterare.

Nu söker vi en ny pressekreterare, som tillsammans med redaktionen omhändertar kommunikation som uppstår med anledning av det som sker i omvärlden. Pressansvarig i sin tur, har mer fokus på att leda och samordna det planerade och förberedande arbetet inom presstjänsten, men ni ska båda kunna täcka upp för varandra. Redaktionens arbete hålls ihop av en redaktionsansvarig. Förutom pressekreteraren ingår också en omvärldsbevakare och en redaktör.Dina arbetsuppgifter
Arbetet är både strategiskt och operativt men fokus är på det sistnämnda. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att:

- Identifiera tillfällen när MSB behöver vara aktiv i presskommunikationen.
- Planera, genomföra och följa upp medieaktiviteter och medienärvaro.
- Producera och publicera kommunikation till våra kanaler, främst i vårt nyhetsrum som är riktat till journalister.
- Coacha och stötta talespersoner.
- Ta emot journalisternas frågor över telefon och mail.
- Vara talesperson för MSB i vissa frågor.
- Utveckla MSB:s medverkan i media såväl i vardag som i kris.
- Vara en del av MSB:s kommunikationsberedskap.
- Övrigt redaktionellt arbete.

MSB är en beredskapsorganisation. Schemalagd beredskap utanför arbetstid ingår i denna tjänst. Vid en händelse, olycka eller kris kommer du att ingå i det operativa arbetet med kommunikation.Din kompetensprofil
Du har:

- För tjänsten, relevant akademisk utbildning eller annan utbildning, alternativt förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av att arbeta strategiskt med pressfrågor som pressekreterare eller i motsvarande roll.
- Flera års erfarenhet av redaktionell miljö.Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av att ha jobbat som journalist.                    

Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och i skrift. Som person är du drivande och självgående med god förmåga att samarbeta och bygga relationer såväl internt inom organisationen som externt. Du ser ett starkt lagarbete som en given förutsättning för att lyckas i din roll. Du är flexibel och trivs med att arbeta under tidspress och mot deadlines. Du är strategisk, ordningsam och anlägger en helhetssyn i arbetet. Du är även kreativ och strukturerad i utförandet. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper samt hur du kompletterar den redan befintliga gruppen.Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. Resor i tjänsten förekommer.Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Nina Åkermark, enhetschef. Fackliga företrädare är Liselotte Jansson (SacoS), Mikael Westerlund eller Jan Karlsson (ST) och Ann-Britt Paradise (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 15 december 2020, märkt med referensnummer 2020/159.Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anna-Karin Silverin
0771-240240
Christina Rhodin
010-240 51 20

Sammanfattning

Besöksadress

Norra Klaragatan 18
None

Postadress

Norra Klaragatan 18
Karlstad, 65181

Liknande jobb


Pressekreterare/kommunikatör

Pressekreterare/kommunikatör

20 januari 2021

Pressansvarig kommunikatör

Pressansvarig kommunikatör

19 januari 2021

Presskommunikatör

25 november 2020

Kommunikatör med nyhetskänsla

Kommunikatör med nyhetskänsla

20 november 2020