Musiklärare

Arbetsbeskrivning

Franska Skolan Göteborg är en mindre svensk friskola fsk - åk 9 med totalt ca 380 elever belägen i centrala Göteborg. Skolan har fransk profil vilket innebär att alla elever läser franska som modernt språk. Övrig undervisning sker på svenska. Huvudman är Medborgarskolan Region Väst som huvudman, som är en icke vinstdrivande ideell förening.


Skolan har engagerade elever, föräldrar och personal och stort vikt läggs vid vår värdegrund, familjära anda och skapandet hög kvalitet i allt gällande elevernas skolgång.


Vi söker i första hand en vikarierande musiklärare med lärarlegitimation för grundskolans senare år. Vikariatet gäller återstoden av vårterminen 2021. Vi söker dig som skapar god lärandemiljö i klassrummet och har en professionell ingång till ditt uppdrag. Gedigna ämneskunskaper är en förutsättning, likaså förmågan att få eleverna engagerade i kreativt skapande samt att du värdesätter samarbete med skolans övriga personal.


Undervisning i musik i klass 4-9 innefattande lektionsförberedelser, efterarbete, bedömning och betygsättning. Institutionsansvar. Uppdraget innebär också samarbete med lärarkollegor och övrig personal.

Sammanfattning

Postadress

Landalagången 3
Göteborg, 41130

Liknande jobb


Lärare i SV/ENG, Norreportskolan

Lärare i SV/ENG, Norreportskolan

2 december 2021

Lärare i spanska på Nyeds skola

Lärare i spanska på Nyeds skola

2 december 2021

2 december 2021