Namnförslag - Sköta Bion i Järpen

Arbetsbeskrivning

Anders Fundin behöver en filmintresserad person till Bion i Järpen.
Arbetsuppgifter: visa film, kassa, affischering, vara PR-person utåt.Kvällstid.
Om personen är händig finns arbetsuppgifter dagtid inom bygg, renovering.

Om bidrag: Ju större bidrag ju fler arbetstimmar.

- Skriv ut sökandepresentationer och gör en anteckning på dem om personen har möjlighet till LBI, NYJ m.m. eller inget alls, samt ditt namn som handläggare.

Sammanfattning

Liknande jobb


26 november 2021

26 november 2021

BIOGRAFVÄRD  HUDIKSVALL

BIOGRAFVÄRD HUDIKSVALL

23 november 2021

Biografpersonal Avesta

10 november 2021