Näringslivsstrateg

Arbetsbeskrivning

Näringslivsstrateg

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, folkbildning och kollektivtrafik. Huvudman är landstinget och de 16 kommunerna.

På Enheten för regional tillväxt har Region Värmland bland annat samlat ansvaret för att initiera, forma, stödja och leda regionala utvecklingsprocesser och strategiska projekt tillsammans med utvecklingsaktörer på alla nivåer från näringsliv, akademi och det offentliga inom näringslivsutveckling, infrastruktur och kommunikation, kompetensförsörjning samt energi och miljö.

Region Värmland resursförstärker det strategiska arbete inom näringslivsutveckling och söker därför ytterligare en näringslivsstrateg med särskilt utvecklingsansvar för Region Värmlands arbete med entreprenörskapsfrågor och klusterutveckling.Arbetsbeskrivning:

I uppdraget, att ha det övergripande ansvaret för entreprenörskapsfrågor och klusterutveckling, ingår att:

. agera som process- och projektledare
. forma Region Värmlands strategiska inriktning för entreprenörskapsfrågor och klusterutveckling genom att driva, delta och genomföra strategiarbete och forma långsiktiga handlingsplaner tillsammans med berörda aktörer
. tillsammans med berörda aktörer identifiera löpande utvecklingsbehov och projektidéer som formas till utvecklingsprojekt
. säkerställa att angelägna satsningsområden är välförankrade såväl internt som externt
. medverka i olika projekt- och nätverksgrupper inom Region Värmlands hela verksamhetsområde
. samverka med kommuner, regioner, staten, EU och andra aktörer, på såväl regional som nationell nivå
. bedriva påverkansarbete gentemot stat, EU och andra aktörer
För att uppnå så goda synergieffekter som möjligt kommer du arbeta nära vår strateg med ansvar för forskning - och innovationsfrågor.Uppdragsgivare: Region Värmland

Ort: Karlstad

Omfattning: Heltid

Sista ansökningsdag: 25 augusti 2013

För information: Thomas Bylund, 0702-644009.Kvalifikationer:

Vi söker dig som har:

. En akademisk examen med samhällsvetenskaplig - eller ekonomisk eller annan relevant utbildning
. Erfarenhet av att leda processer och projekt samt trivas med denna arbetsform
. Flerårig erfarenhet av att samverka med representanter för olika intresseorganisationer, företag och myndigheter
. Dokumenterad flerårig erfarenhet av näringslivsutvecklingsarbete.
. Kunskap om företag och förståelse för företagarnas villkor och förutsättningar
. Ett etablerat nätverk inom området
. Erfarenhet av att ha arbetat i en politisk styrd organisation är meriterande
. Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska samt tycka om att prata inför människor
. Körkort är ett krav

Personliga egenskaper:

För att lyckas i denna position krävs det att du är självständig, självgående, drivande och resultatinriktad, samtidigt som du trivs med att dela utmaningar och framgångar med andra. Du gillar att jobba i en dynamisk miljö där korta, snabba insatser blandas med långsiktiga arbetsprocesser som förutsätter en förmåga att organisera och planera. Du trivs i mötet med människor och du är en god relationsbyggare som gillar att lyssna och lära av andra.

Du ska ha en strategisk förmåga och snabbt kunna sätta din in i olika områden och arbetsuppgifter. Vi värdesätter högt förmåga till flexibilitet och att du får saker gjorda. Arbetet förutsätter att du snabbt kan växla mellan strategiskt och operativt arbete.Organisations-/företagsbeskrivning:
En människa arbetar i snitt cirka 10 000 dagar under sitt yrkesverksamma liv. På Proffice tycker vi att alla dagar är lika viktiga. Vi är en modern arbetsplats med flera hundra olika yrken. Hos oss finns det många vägar att gå.

På Proffice är du en del av något större där du kan bidra till utveckling både hos våra kunder och i samhället. Du har samma fördelar som hos en traditionell arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort - utöver allt detta dessutom fler möjligheter att forma din karriär så som du vill.

Keep improving.

Sammanfattning

Liknande jobb


12 augusti 2020

20 juli 2020