Naturreservatsförvaltare till Enskede-Årsta-Vantör

Naturreservatsförvaltare till Enskede-Årsta-Vantör

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.Arbetsplatsbeskrivning

Inom förvaltningen arbetar cirka 2 800 medarbetare.

Den ökade befolkningen ställer redan idag höga krav på service och lokaler, parkområden samt lekplatser. Detta innebär bland annat en ökning av våra investeringar i våra parker och grönområden.

Till vår enhet för stadsmiljö söker vi nu en naturreservatsförvaltare. På enheten finns ytterligare 21 medarbetare som jobbar med stadsmiljö, lokaler och samhällsplanering.

Vi erbjuder:

- intressanta arbetsuppgifter som berör många människors vardag
- en arbetsplats med fokus på utveckling
- ett bra arbetsklimat och en god arbetsmiljö
- subventionerad friskvård
- goda förutsättningar att kombinera privatliv och arbetsliv
- flextid.

Ditt uppdrag


Förvaltningen ansvarar för två naturreservat inom stadsdelsområdet, Årstaskogen och Rågsveds naturreservat. Inom kort kommer ytterligare ett naturreservat att bildas, Hagsätraskogen. Samtliga områden präglas av högt besökstryck och stort intresse från allmänheten. Syftet med naturreservat är att ge våra grönområden ett starkare skydd. På så sätt kan staden stärka den biologiska mångfalden av växter och djur, samt skydda och stärka området för rekreation och friluftsliv.

Som naturreservatsförvaltare kartlägger, samordnar och ansvarar du för förvaltningens arbete med stadsdelsområdets naturreservat.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

• Beställa och följa upp skötselåtgärder inom skyddade områden
• Arbeta med friluftslivsanordningar och olika konstruktioner för att göra reservaten tillgängliga för besökare
• Informera och ha kontakt med förvaltningen, entreprenörer och ideell naturvård
• Ha dialog med medborgarna i stadsdelen.
• Planera och upphandla olika tjänster av entreprenörer
• Upprätta och följa upp avtal.

Möten och kvällsarbete kan förekomma.

Din kompetens
Vi söker dig med relevant utbildning, till exempel:
• Naturvetenskaplig högskoleutbildning med naturvårdsinriktning
• Skogsmästarutbildning
• Naturvetarutbildning med biologisk/skoglig inriktning
• Naturvetenskaplig examen på högskolenivå med inriktning mot naturvårdsbiologi
• Eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper om naturvård, flora, fauna och friluftsliv
• Gedigen arbetslivserfarenhet av naturvårdsarbete, inklusive förvaltning av skyddade naturområden och praktisk erfarenhet av naturvårdsskötsel
• B-körkort.

Meriterande
• Arbete med förvaltning av skyddad natur, upphandlingar och avtal
• Erfarenhet av reservatsbildning
• Erfarenhet av att ta fram skötsel- och vårdplaner
• GIS-kunskaper

Du tycker om ett omväxlande arbete med många olika kontakter. Förvaltning av skyddade områden engagerar många människor. Vi värderar därför din förmåga till god dialog och dina kommunikativa egenskaper högt. Du är engagerad och drivande vid möten tillsammans med olika intressenter i skiftande sammanhang. Du är smidig i relationerna med andra, men du ska även ha förmåga att ta rollen som tydlig myndighetsrepresentant. Som naturreservatsförvaltare behöver du vara strukturerad och bra på att planera dina projekt. Du är självgående och tar ansvar för att driva verksamheten framåt.

Vi söker dig som har ett stort engagemang för skyddad natur och dess besökare!

Övrigt


Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Eventuell provanställning kan tillämpas.


Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


26 mars 2021

26 mars 2021

Projektledare för skogsprogrammet

Projektledare för skogsprogrammet

22 mars 2021

Fältinventerare skog

Fältinventerare skog

7 mars 2021