Odlingsinriktad tekniker

Arbetsbeskrivning

Institutionen för växtförädling bedriver forskning, utbildning och innovationsarbete av strategisk betydelse för samhällets långsiktiga försörjning av livsmedel, industriell råvara och energi, och för att möta ett ökande behov av råvara och samtidigt göra växtproduktionen alltmer miljövänlig och energisnål. Institutionen har verksamhet dels vid SLU?s campus Alnarp, utanför Malmö och dels vid SLU?s egendom Balsgård, utanför Kristianstad. Som en integrerad del av verksamheten, bedriver också institutionen växtförädlingsprogram kring äpple, svarta vinbär och havtorn samt i potatis. En viktig grupp bland institutionens medarbetare utgörs av den tekniska personalen med olika specialiteter som ger stöd till forsknings- och förädlingsverksamheten.
Institutionen söker nu en odlingsinriktad tekniker som i huvudsak kommer att arbeta med institutionens växtförädlingsprogram i frukt och bär i Balsgård.

För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-tjanster
Arbetsuppgifter: Att medverka vid skötsel av försök och växtsamlingar i fält och växthus, inklusive nödvändiga växtskyddsåtgärder vilket innebär traktorkörning och användandet av diverse olika maskiner vid markberedning, gräsklippning, beskärning och sanering mm. Arbetsuppgifterna omfattar även fastighetsskötsel, underhåll av maskiner och utrustning, deltagande i projekt som bedrivs vid institutionen samt handledning av praktikanter och säsongsanställda. Arbete på obekväm arbetstid förekommer och kan omfatta jourtjänstgöring avseende larm och vattning. Även arbete på annan ort kan förekomma.

Kvalifikationer: Teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet av trädgårdsodling. Du ska vara intresserad av att arbeta tillsammans med forskare och studenter. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, självständighet, flexibilitet, samt initiativ- och organisationsförmåga. B-körkort och erfarenhet av professionell trädgårdsodling är ett krav. Behörighet att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt är meriterande liksom behörighet att använda motorsåg. För att du ska kunna hantera och använda växtskyddsmedel på rätt sätt krävs att du godkänns på en behörighetsutbildning. Behörigheten du får är giltig i fem år och sen ska du vart femte år gå en vidareutbildningskurs för att få behålla din behörighet. Även yrkesmässig användning av motorsåg kräver godkänd behörighet.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månatlig löneutbetalning
  • 100% Tills vidare. (SLU tillämpar provanställning)

Liknande jobb


Parkingenjör

Parkingenjör

16 juni 2020

12 oktober 2010

Projektledare park 100%

10 augusti 2010

TRÄDGÅRDSTEKNIKER

16 februari 2010