Odontologisk Ledningsansvarig Tandläkare till Folktandvården Västerbotten

Odontologisk Ledningsansvarig Tandläkare till Folktandvården Västerbotten

Arbetsbeskrivning

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Folktandvården Västerbotten har allmäntandvård, specialisttandvård inom alla specialiteter, utbildningstandvård och tandteknisk verksamhet. Vi ansvarar för all barntandvård och specialisttandvård samt mer än hälften av vuxentandvården. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker och ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling genom vår närhet till tandläkarhögskolan och institutionen för odontologi.

Inom Folktandvården Västerbotten har verksamhetschefen ett samlat och övergripande ansvar för enhetens verksamhet, personal och ekonomi och resultat. I uppdraget ingår även att tillgodose hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främja kostnadseffektivitet. Medarbetare inom Folktandvården erbjuds både friskvårdsbidrag och frisktandvårdsavtal.

På varje enhet inom tandvården där verksamhetschefen inte är tandläkare finns en odontologiskt ledningsansvarig (OLA) tandläkare med ansvar för enskilda ledningsuppgifter i relation till odontologiskt beslutsfattande. Till Folktandvården Mitt söker vi därför en erfaren och engagerad tandläkare som vill vara med och utveckla verksamheten!

ARBETSUPPGIFTER
Som odontologisk ansvarig tandläkare hos oss bidrar du med odontologisk sakkunskap och engagemang och skapar därigenom förutsättningar för samarbete, utveckling och tandvård av hög kvalité. Du ingår i ledningen för basenheten och är direkt underställd verksamhetschefen.

Din roll innebär att vara ett stöd till verksamhetschefen i odontologiska frågor och du utövar ledarskap med avseende på arbetssätt inom tandvård på enheten. Du har ett övergripande ansvar för kvalitét och patientsäkerhet och ska säkerställa att vården bedrivs i överensstämmelse med Socialstyrelsens riktlinjer, Folktandvårdens vårdprogram och nationell kunskapsstyrning.

Du är patientsäkerhetssamordnare på enheten vilket innebär att på uppdrag av verksamhetschef driva och leda enhetens patientsäkerhetsarbete tillsammans med avvikelseutredare och övriga deltagare i patientsäkerhetsteamet.

Du förutsätts i övrigt delta i relevanta forum, såsom regelbundet återkommande informations- och arbetsmöten för samtliga kollegor med odontologiskt ledningsuppdrag inom Folktandvården Västerbotten. Uppdraget innebär resor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har svensk tandläkarlegitimation och har stort intresse för kvalitets- och utvecklingsfrågor och engagemang för god vård, kollegor och patienter.

Du har förmåga att inspirera och entusiasmera andra och har intresse av att utveckla verksamheten när det gäller exempelvis terapiplanering, vårduppföljning och kompternutveckling. Du kan organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt och du har en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Har du tidigare erfarenhet av utvecklings- eller ledningsuppdrag i någon form är det meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Sammanfattning

Liknande jobb


Tandläkare till Luleå

Tandläkare till Luleå

26 oktober 2020

Clinical Implementation Specialist - Stockholm, Sweden

Clinical Implementation Specialist - Stockholm, Sweden

26 oktober 2020

26 oktober 2020