Områdeschef Drift inom park, gata, trafik

Arbetsbeskrivning

Områdeschef Drift inom park, gata, trafik i Uppsala
Vi satsar på att vara Sveriges bästa organisation för att bygga det offentliga rummet – vill du vara med?! Uppsala kommun söker en chef på strategisk nivå för drift egen regi av park, gata, trafik. Här finns möjlighet att tillsammans med andra var med och utveckla staden.

Uppsala har en av landets snabbast växande bostads- och arbetsmarknader! På Stadsbyggnadsförvaltningen har en mängd kompetenser samlats för att leda samhällsbyggandet och stadsutvecklingen mot en ökad effektivitet och kvalitet. Vi söker nu en inspirerad och nytänkande chef som vill vara med att utveckla verksamheten.

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att bestå av ca 600 medarbetare från och med 2017. Vi kommer att bedriva verksamhet som systemägare och med egen regi. Avdelningen för gata, park, natur arbetar främst på uppdrag av gatu- och samhällsmiljönämnden. Avdelningen ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, parker och naturområden. Avdelningen verkar för att ha en tydlig dialog med medborgare och näringsliv så att frågorna kring det offentliga rummet tidigt kommer in i samhällsplaneringsprocessen.

Uppdraget

Som områdeschef/egen-regi Drift inom avdelning gata, park, natur ingår du i avdelningens ledningsgrupp och är direkt underställd avdelningschefen. Du verkar för att frågor som rör detta område tidigt kommer in i samhällsplaneringsprocessen.

Du kommer att ansvara för utveckling av funktion och område. Du arbetar långsiktigt och tar fram utvecklingsplaner i linje med de politiska intentionerna

Du har övergripande verksamhets-. ekonomi- och personalansvar för tre enheter med enhetschefer som rapporterar direkt till dig. De tre enheterna har idag ca 120 medarbetare. Du arbetar nära enhetscheferna i frågor gällande både verksamhets- och medarbetarfrågor och du finner en utmaning i att utveckla verksamheten genom nya angreppssätt för att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje.

Dina ansvarsområden innebär att:

• Utvecklar funktion och område efter systemägarens intention och i linje med förvaltningens övergripande mål

• Utför i samråd med systemägaren behov av investeringar och driftentreprenader

• Deltar i förvaltningens övergripande planeringsprocesser

• Utvecklar skötselbeskrivningar -metoder tillsammans med systemägare och enhetschef och arbetsledare på egenregin

• Ansvarar för att skötselplaner -instruktioner är uppdaterade

• Ansvarar och medverkar i uppföljning av verksamhet och ekonomi

• Ansvarar för verksamhetsutveckling inom området

• Ansvarar för utveckling av personal och i samråd med avdelningschef.

• Ansvarar för att erforderliga avtal finns inom området

Kvalifikationer

Vi söker dig som är högskole-/civilingenjör eller har annan utbildning inom för tjänsten relevant område. Du har dokumenterad erfarenhet som ledare och är van att arbeta med strategiska frågor kring styrning, uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhet. Du har vidare god förhandlingsvana och erfarenhet av dialogprocesser med olika intressentgrupper. Det är meriterande om du har arbetat processorienterat. God kunskap inom ekonomistyrning är en förutsättning för arbetet. Du har mångårig erfarenhet av projektledning inom entreprenad- eller konsultbranschen eller har motsvarande erfarenhet från offentlig verksamhet. Du har kunskap inom gata, park, natur och erfarenhet av bygg- och anläggningsbranschen vilket gör att du kan prioritera och fatta mogna beslut gällande verksamheten.

Som person är du en kreativ och inspirerande ledare som tar initiativ och är drivande i din yrkesroll. Du är samtidigt tydlig i ditt ledarskap och arbetar strukturerat och resursmedvetet för att uppnå resultat. Du har lätt för att samarbeta, har en mycket god kommunikativ förmåga och visar gott omdöme vid uttalanden och beslut. Då vi lägger stor vikt vid att kunna tillgodose en god arbetsmiljö för våra medarbetare ser vi att du har kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. Du har goda kunskaper i svenska språket och utrycker dig väl i tal och skrift.Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete där du tillsammans med härliga kollegor får möjlighet att påverka och bidra till Uppsalas positiva utveckling.

Intresserad?

Frågor besvaras av rekryteringskonsult Kajsa Angerdal Skoglund, 073 343 42 73, eller Martin Winrow, 072 553 07 92, på Randstad Rekrytering. Välkommen med en ansökan via platsannonsen på randstad.se senast 30 november 2016.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Organisations/företagsbeskrivning

Uppsala kommun placerar sig som en av Sveriges fyra storstäder med över 200 000 invånare och ett av målen är att vi ska växa till 350 000 invånare år 2050. Att ingå i stadsbyggnadsförvaltningen innebär att arbeta mitt i händelsernas centrum. Förvaltningen består av ca 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer. Kontoret har stadens bästa pendlarläge beläget precis intill centralstationen på Stationsgatan 12 i Uppsala.

Uppdragsgivare: Uppsala kommun Stadsbyggnadsförvaltningen

Ort: Uppsala

Omfattning: Heltid

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Proffice Sverige AB -
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast lön
  • Heltid Tillsvidare
  • Publicerat: 23 november 2016

Liknande jobb


27 november 2020

27 november 2020

27 november 2020