Överläkare/specialistläkare

Arbetsbeskrivning

Landstinget i Kalmar län har 7 000 medarbetare som alla jobbar för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets medborgare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur och kollektivtrafik för hela länet. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.


Läs mer om att arbeta i landstinget
http://www.ltkalmar.se/lediga-jobb/landstinget-som-arbetsgivare/

Länssjukhuset i Kalmar är en del av Landstinget i Kalmar län och arbetar för ett friskare, tryggare och rikare liv. Med stort engagemang, bred kompetens och hög specialisering erbjuder vi god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger centralt, endast ett stenkast från Kalmarsund. Vi satsar på systematisk utveckling och förbättring. Hos oss arbetar runt 2 200 personer med ett meningsfullt och utvecklande arbete - Varje dag!

Anestesi- och intensivvårdskliniken innefattar sjukhusets centraloperationsavdelning, intensivvårdsavdelning och sterilcentral. Verksamheten bedrivs i nybyggda lokaler och med genomgående nyanskaffad utrustning. PDMS används både på IVA och operation och medger en helt digital registrering av patientdata.

Anestesi- och intensivvårdskliniken har 220 medarbetare varav 19 läkartjänster. Flera kollegor är disputerade och två kollegor disputerar snart. Varje år genomförs ca 9000 anestesier och ca 700 intensivvårdspatienter vårdas per år. Verksamheten omfattar allmänkirurgi med avancerad GI- och kärlkirurgi, endovaskulär kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi med obstetrik, öronkirurgi, ögonkirurgi och tandvård. Kliniken ansvarar även för vaskulär access.
Intensiv- och operationsverksamheten håller nationellt hög klass och båda enheterna har ett kontinuerligt utvecklingsarbete såväl internt som i samarbete med sjukhusets övriga kliniker. På kliniken råder ett gott forskningsklimat där egna projekt uppmuntras. Med start 2019 kommer årligen 20 medicinstuderande från Universitetet i Linköping att genomföra hela sin kliniska utbildning vid Länssjukhuset.

Som anestesi- och intensivvårdsläkare arbetar du med sedvanligt läkararbete på centraloperation med tillhörande uppvakningsavdelningar samt på intensivvårdsavdelningen. Samtliga enheter jobbar i team med flera olika personalkategorier. Kliniken är indelad i sektioner vilket ger viss möjlighet till profilering. Arbetet kräver dock bred kompetens då man cirkulerar på de olika sektionerna samt ingår i den gemensamma jouren.

Vi söker dig som är specialistläkare/överläkare inom anestesi- och intensivvård

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Landstinget i Kalmar län
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Vi tillämpar individuell lönesättning
  • Heltid Tillsvidareanställd
  • Publicerat: 21 november 2016

Liknande jobb


25 november 2020

25 november 2020

25 november 2020

25 november 2020