Personalkonsult

Personalkonsult

Arbetsbeskrivning

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun, är en expanderande kustkommun med ca 26000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

I sektor stödfunktioner ingår bl.a. Personal, Ekonomi, Kansli, Fastighet, Information & teknik, Näringsliv, Måltid, Folhälsa och Lokalresursplanering.

Personalfunktionen är en stödfunktion som genom ett konsultativt arbetssätt stöttar chefer i personalarbetet med både operativa och strategiska personalfrågor.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en personalkonsult som utifrån ett konsultativt arbetssätt vill stödja chefer i deras personalarbete. Ingången i tjänsten blir att framförallt stödja sektor samhällsbyggnad och förskoleverksamheten.

Utöver det konsultativa stödet till chefer i arbetsrättsliga- och personalrelaterade frågor är tjänsten särskilt inriktad mot områdena arbetsmiljö och utvecklingen av personaladministrativa processer och rutiner. I det utvecklingsarbetet ingår nära kontakt och samarbete med det helägda kommunala bolaget SOLTAK AB. Visst arbete med löneöversyn och andra kommuncentrala HR processer, kan också komma att ingå i tjänsten utifrån behov.

Vi arbetar i en mycket systemintensiv verksamhet. En betydelsefull del av uppdraget som personalkonsult är att driva och bidra till utvecklingen av stödsystemen så att de används så effektivt som möjligt i syfte att stödja de kommunala verksamheterna inom personalområdet.

Intervjuerna till denna tjänst planeras att genomföras den 25/8 på eftermiddagen och den 26/8 på förmiddagen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en framtida medarbetare som har högskoleexamen som personalvetare. Erfarenhet av personaltjänstemannaarbete i en konsultativ roll är ett krav, gärna ifrån en större arbetsgivare.

Det är viktigt att du som person är en lagspelare, men att du också är van vid att arbeta självständigt och har förmågan att driva och slutföra uppdrag på ett strukturerat och systematiskt sätt. Du har också förmåga att samordna och ansvara för att hålla ihop aktiviteter där flera olika aktörer är involverade. Det är också viktigt att du är bekväm med moderna verksamhetsdatasystem och ständigt använder dessa som stöd i att utveckla arbetet ytterligare.

En generellt sett god datamognad, en positiv inställning till digitalisering och ett intresse för utveckling av dessa frågor, är en förutsättning för att kunna fungera väl i denna tjänst.

Du uppskattar att arbeta konsultativt och coachande och är en kommunikativ person som har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Sammanfattning

Liknande jobb