Personlig assistent

Arbetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med många möjligheter. Stockholms stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

Enheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning i Älvsjö utför insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (Lss) och lagen om assistansersättning (LASS)
.
Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna består utav att ge god omvårdnad och omsorg till en 13-årig pojke med autism och utåtagerande beteende. Arbetet utförs i och utanför hemmet i nära samarbete med brukarens anhöriga.
Närmare beskrivning lämnas av brukarens anhöriga.

Kvalifikationer

Erfarenhet krävs
Erfarenhet utav arbete med barn eller ungdomar med autism samt erfarenhet av att kunna hantera ett utåtagerande beteende.
Brukaren önskar en manlig assistent. Du ska ha god samarbetsförmåga, vara flexibel och lyhörd för brukarens behov och önskemål. Du ska behärska svenska språket så väl i tal som skrift.
.

Artiklar i detta ämnet

  1. Sjukfrånvaror hos invandrade kvinnor

Sammanfattning

Liknande jobb


20 mars 2023