Planerare för riksintressebevakning inom totalförsvaret, vikariat

Planerare för riksintressebevakning inom totalförsvaret, vikariat

Arbetsbeskrivning

Vill du kombinera din civila kompetens och ditt intresse för totalförsvarets militära delar? Vi söker en vikarie t.o.m. 2021-09-30. 

Vi ser gärna att du som söker har ett stort intresse för försvarsfrågor och sedan tidigare har erfarenhet att arbeta vid en myndighet, kommun, eller länsstyrelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som planerare har du som huvuduppgift att svara på remisser inom samhällsbyggnadsfrågor över hela landet. I beredningenen av ärenden samverkar du såväl internt inom Försvarsmakten på alla nivåer som med representanter för andra myndigheter. Exempel på ärenden som vi bereder är bygglov, detaljplaner, översiktsplaner, vägar, vindkraft, områdesskydd, och järnvägar. Fokus för de två vikariaten är framförallt handläggning av ärenden inom infrastruktur och områdesskydd men kan även innefatta plan- och byggärenden.

Det är positivt om du har kompetens och intresse inom flera av nedanstående områden:

• Handlägga remisser från kommuner, länsstyrelser m.fl.
• Delta i och leda projekt inom riksintresseområdet inom myndigheten och tillsammans med andra myndigheter.
• Som Försvarsmaktens representant delta i kommunalt och statligt samordnat planeringsarbete.
• Utbilda, såväl internt som externt, t.ex. tjänstemän vid kommuner, länsstyrelser m.fl.

Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen (samhällsplanerare, miljövetare, planarkitekt, ingenjör inom samhällsbyggnad eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig).
• God kunskap om plan- och bygglagen, miljöbalken, väglagen och/eller andra relaterade lagstiftningar.
• En väl utvecklad kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt att hantera information i form av kartor och textdokument. 

Meriterande
• Erfarenhet av arbete med bygglov eller Natura 2000 och andra områdesskydd, miljötillstånd, eller annan samhällsplanering så som detaljplanering, översiktsplanering eller infrastrukturplanering.
• Erfarenhet av arbete med riksintressen.
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten eller annan totalförsvarsmyndighet.
• God kännedom om Försvarsmaktens och totalförsvarsmyndigheternas arbete/organisation/uppdrag.

Personliga egenskaper
För att trivas hos oss har du ett stort samhällsintresse, delar Försvarsmaktens värdegrund och är beredd att representera Försvarsmakten och myndighetens verksamhet i din yrkesroll. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med ett stort eget ansvar samtidigt som du arbetar nära dina kollegor. Du trivs med stundtals hög arbetsbelastning, kan självständigt handlägga ärenden, företräda myndigheten i officiella sammanhang och har hög integritet. Du kan kommunicera med små och stora grupper och är van att kommunicera med såväl sakkunniga som privatpersoner via e-post och telefon. I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Vi rekommenderar dig att ta del av vår militära profession med värdegrund, som återfinns på Försvarsmaktens hemsida, innan du skickar in din ansökan.

Uppgifter om tjänsten kan lämnas av
Ulrika Gustafsson, Tf Chef sektionen för Fysisk planering, tfn. 08-788 86 00.

Fackliga representanter
OFR/O HKV Arne Nilsson,
SACO HKV Camilla Robertsson,
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff,
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson,
Samtliga nås på tfn 08-788 75 00.

Övrigt
Vikariat/tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-09-30.
Civil befattning.
Tjänsterna är placerade vid Infrastrukturavdelningen på Högkvarteret med arbetsort Stockholm.
Tillträdesdatum snarast eller enligt ök. 

Välkommen med din ansökan senast 2020-11-18. Din ansökan skall innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämplig för befattningen.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Försvarsmakten
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 oktober 2020
  • Ansök senast: 18 november 2020

Liknande jobb


Utredare med projektledarvana

Utredare med projektledarvana

8 april 2021

Handläggare social hållbarhet, tidsbegränsad anställning

Handläggare social hållbarhet, tidsbegränsad anställning

9 april 2021