Planeringsledare

Planeringsledare

Arbetsbeskrivning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor i Göteborgs Stad är samlade i en förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Det är en politiskt styrd verksamhet där nämndens uppdrag är att ha det övergripande ansvaret för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, att för hela stadens räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen. Uppdraget är att vi tillsammans skapar förutsättningar för studier och arbete. Målet för nämnden är en stad där människor jobbar och försörjer sig själva, att bidra till att Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad, att de upphandlingar som genomförs skapar mervärde för göteborgarna och att bidra till att Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Förvaltningens två stora avdelningar är Arbetsmarknadsavdelningen och Vuxenutbildningsavdelningen. Till det finns stödavdelningarna Ledningsstab, HR och kansli, Ekonomi och inköp samt Kommunikation och IT. Tillsammans är vi ca 250 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter
Rollen som planeringsledare är såväl omväxlande som utmanande, där du på avdelningsnivå kommer driva och utföra den strategiska planeringen utifrån Kommunfullmäktiges och nämndens budget och förvaltningens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Det kommer innebära att det är du som driver arbetet med analyser, planering, uppföljning och internkontroll inom avdelningen. Du gör detta genom att etablera en fungerande struktur och systematik för planerings- och uppföljningsprocessen; för att informera och utbilda ansvariga chefer samt inte minst genom att själv arbeta med analyser, rapportering, aktivitetsplanering och utformande av mål och indikatorer i IT-stödet Stratsys.

Som planeringsledare kommer du arbeta nära avdelningens chefer då din roll innebär att styra, stödja och ge service åt dem i deras verksamhetsutvecklande roll. Du kommer även samverka med övriga personal som arbetar med verksamhetsutveckling och stöd i förvaltningen. I det operativa arbetet ingår bland annat att hantera inkomna ärenden, utföra utredningar och remissyttrande. Det ingår också i din roll att ansvara för tjänsteutlåtande till förvaltningens nämnd.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med en treårig högskoleutbildning inom utbildningsväsendet, ekonomi, offentlig förvaltning eller annan högskoleutbildning med liknande innehåll. För att vara aktuell för denna tjänst ska du ha erfarenhet av verksamhetsutveckling och ha arbetat i verksamhet under skollagen i roller som gett dig god förståelse för statens reglering av utbildningssektorn. Du ska även ha erfarenhet av att verka i roller som kan bidra till förståelse för det politiska systemets komplexitet och förutsättningar i en liknande kontext som Göteborgs Stad.

Erfarenhet som rektor på gymnasiet eller inom vuxenutbildning är meriterande. Likaså ses annan ledarerfarenhet som meriterande. Det är också meriterande med grundläggande kunskap och erfarenhet av att ha arbetat utifrån ett kvalitetsledningssystem.

Rollen som planeringsledare förutsätter att du är driven och analytisk samtidigt som du har en helhetssyn. Du utmärks därutöver av god samarbetsförmåga och god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du behöver dessutom kunna visa på god servicekänsla och att du behärskar vanligt förekommande IT-system. En stor fördel är om du har arbetat med systemet Stratsys.ÖVRIGT
I den här rekryteringsprocessen kommer samtliga sökande ombedjas att genomgå arbetspsykologiska tester. Efter genomfört test kommer automatisk återkoppling ges.

Från och med den 6 juli huserar Arbetsmarknad och vuxenutbildning i nya fräscha lokaler på Brogatan 4.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Göteborgs Stad har upphandlade avtal.

Vill du veta var vi finns?
Se arbetsplatsen på karta här

Sammanfattning

Liknande jobb


Utredare social hållbarhet

Utredare social hållbarhet

4 mars 2021

Handläggare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, Skellefteå

Handläggare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, Skellefteå

4 mars 2021

4 mars 2021