Planeringsledare till Beslutsunderlag och Utredning.

Planeringsledare till Beslutsunderlag och Utredning.

Arbetsbeskrivning

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
På avdelningen Beslutsunderlag och utredning ansvarar vi för att bereda ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Det innebär att genomföra utredningar och leda framtagandet av beslutsunderlag där andra delar av kontoret eller stadens förvaltningar och bolag deltar.

Uppdraget innebär att genomföra kvalificerade utredningar och skapa beslutsunderlag i form av tjänsteutlåtande. Till uppgiften hör att allsidigt bereda frågor ur ett hela-staden perspektiv och att i underlagen bland annat belysa olika beslutsalternativ, eventuella målkonflikter och konsekvenser utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Arbetsuppgifterna kan variera när det gäller verksamhetsområden och exempelvis avse uppdrag/utredningar kring ansvarsfördelning, organisering eller framtagande av förslag på styrande dokument.
Stadsledningskontoret har nyligen genomfört en organisationsförändring vilket innebär att en del av uppdraget innebär att vara med och utveckla nya arbetssätt och samarbetsformer.

På Stadsledningskontoret erbjuds du ett arbete i en intressant och utvecklande miljö med många olika kompetenser. Vi arbetar i nära samverkan med andra avdelningar inom stadsledningskontoret, förvaltningar och bolag inom staden samt externa samverkansparter i regionen och nationellt. Arbetet ger goda möjligheter till helhetssyn på Göteborgs stad, dess organisation och verksamhet. Det innebär utmanande arbetsuppgifter med hög komplexitet där överblick, helhetssyn och initiativförmåga är viktigt. Du kommer att ha stor påverkan på arbetssätt och goda möjligheter till utveckling av din egen kompetens.


KVALIFIKATIONER
Du som söker har en relevant akademisk examen, med inriktning på statsvetenskap, beteendevetenskap och ekonomi och/eller organisation, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.

Du har god erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete på strategisk nivå inom olika verksamhetsområden och har arbetat med att skapa tjänsteutlåtande som beslutsunderlag. Du har också god erfarenhet av kommunala lednings- och styrningsprocesser. Meriterande är om du tidigare arbetat på strategisk ledningsnivå i kommunal verksamhet.

Du är strukturerad, analytisk och strategisk i ditt arbete, har god kommunikationsförmåga i tal och skrift samt skapar delaktighet i gemensamma uppgifter. Du har ett starkt driv i de uppdrag du leder eller deltar i, och har förmåga att prioritera samt slutföra uppgifter inom givna tidsgränser. Du har en god förmåga att analysera komplexa sammanhang.

Vi kommer vid denna rekrytering använda oss av tester som urvalsmetod


ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Utredare till Konkurrensverket, jurist

Utredare till Konkurrensverket, jurist

21 juli 2021

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

21 juli 2021

Projektledare Renhållning - vikariat

Projektledare Renhållning - vikariat

21 juli 2021