Postdoktor

Arbetsbeskrivning

Postdoktor inom 3D elektronmikroskopistudier av nanopartiklar och nanopartikelarrayer
till Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

Ref.nr SU FV-1248-14. Sista ansökningsdag: 2014-05-09.

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.
Institutionen för material- och miljökemi vid Stockholms universitet är en ledande institution i materialsyntes och strukturkarakterisering. Vi har nyligen erhållit ett stort bidrag för projektet "3D elektronmikroskopi för nanostrukturforskning (3DEM-NATUR)" från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 3DEM-NATUR projektet syftar till att utveckla nya metoder för elektronmikroskopi för att få fram 3-dimensionell information ned till mesokopisk och atomär nivå på såväl fasta ämnen som ytor och gränsytor. Mer information om 3DEM-NATUR projektet finns på http://www.mmk.su.se

Vi vill studera nanopartiklar och självorganiserad nanopartikelarrayer med 3D transmissionselektronmikroskopi. Metoder som vi vill använda är den nyutvecklade rotationselektrondiffraktion (RED) och andra EM-baserad metoder som elektrontomografi, STEM-HAADF, STEM-EELS och elektronholografi.

Bedömningsgrunder
Doktorsexamen i kemi, fysik, materialvetenskap eller annat relevant ämne ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Sökanden ska ha utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Dokumenterad erfarenhet med TEM och nanopartikelsyntes är avgörande. Erfarenhet med nanopartikelorganisering och kristallografi är meriterande.

Villkor
Stipendium avser ett år heltid som kan förlängas ytterligare ett år. Tillträde 2014-08-04 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Upplysningar
Upplysningar om anställningen lämnas av German Salazar-Alvarez, tfn 08-16 3942, eller [email protected]

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:
- en beskrivning av sökandes intressen och kvalifikationer
- CV med publikationslista (vg inkludera DOI),
- Kopia av bevis för doktorsexamen,
- kontaktinformation för 2 referenser.

Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU FV-1248-14, senast den 9 maj 2014 via e-post till: [email protected]

Handlingar som skickas elektroniskt bör vara i Word- eller pdf-format.
OBS! Ange referensnumret SU FV-1248-14 i ärenderaden.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand i materialkemi

Doktorand i materialkemi

2 juli 2020

8 juni 2020