Postdoktor

Postdoktor

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (http://www.

igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 420 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. 

Arbetsuppgifter: Den anställde kommer att arbeta med följande metoder:
- Hantering av zebrafisk och mus med embryoinjektioner
- Vävnadsdissociation och FACS-sortering
- RNA-isolering och qRT-PCR
- Förberedelse av encells sekvenseringsprov
- Bioinformatisk analys / biologisk tolkning av resultaten
- Konfokal och ljusarkmikroskopi med 3D-rekonstruktion och analys
- Hantering av zebrafiskbestånd
- Zebrafisk transgena linjegenerationer
- Tumörceller / xenograftinjektioner i zebrafisk och mus
- IHC / IHF på zebrafisk, mus och humana biopsier
- Cellkulturerfarenhet.

Kvalifikationer: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i x. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.
Doktorsexamen med kunskap inom utvecklingsforskning, transkriptomanalys, cancerforskning, vaskulär mikroskopi, angiogenes och lymfkärl.
Konkurrenskraftigt CV präglat av stark publicering inklusive första författarskap

Meriter: Höga förväntningar på prestation, bra planeringsförmåga, målinriktad projektutveckling, utmärkt presentation av vetenskapligt innehåll, projektledning, utarbetande av projektrapporter och publikationer, vägledning och utbildning av studenter och lärlingar.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på 2 år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Kaska Koltowska, kaska.koltowska@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2020, UFV-PA 2020/3846.


Vi föredrar om ansökan är på engelska.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

75200 box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


19 november 2020

Clinical Supply Coordinator

Clinical Supply Coordinator

18 november 2020

Laboratory Manager

Laboratory Manager

18 november 2020

Laborant

Laborant

9 november 2020