Postdoktor - ekologisk soja- och lupinproduktion

Arbetsbeskrivning

Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i SLU Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksmarkens växtbestånd och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och system påverkar avkastning och andra ekosystemtjänster, samt produktkvalitet och omgivande miljö. Vi undervisar om växtproduktion, växtekologi, ogräsbiologi och växtodlingssystem i ett hållbarhetsperspektiv.
Arbetsuppgifter:
Som postdoktor kommer du att arbeta i ett nätverk av tvärvetenskapliga forskningsprojekt, där potentialen för odling av lupin och sojabönor i Sverige undersöks. Projekten strävar efter att kombinera forskningsansatser över olika skalor. Fältexperiment för att undersöka agronomiska och ekologiska frågor kombineras med analyser av olika områdens lämplighet för odling, aspekter av hållbarhet och konsumenters preferenser.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att analysera data relaterade till odling och reglering av ogräs:
1) att utvärdera effekten av grödans rumsliga fördelning och täthet på grödans produktivitet och kvalitet, samt på konkurrensen mellan ogräs och grödor.
2) att undersöka effekten av sortspecifika egenskaper på grödans produktivitet och kvalitet, samt på konkurrensen mellan grödor och ogräs.
Det ingår också att sammanfatta dina forskningsresultat i vetenskapliga artiklar.

Kvalifikationer:
Vi söker motiverade sökande som har en doktorsexamen i växtodlingslära, jordbruksvetenskap eller ett relaterat ämnesområde och måste visa gedigna kunskaper inom området växtodling.

Vidare ska kandidaten ha dokumenterad erfarenhet av statistisk analys av data från växtodlingsförsök. Kandidaten ska också visa goda kunskaper i R-programvarumiljön för statistisk beräkning. Goda kunskaper i engelska (skriftligt och muntligt) krävs. Arbetet kan innefatta perioder av fältarbete och resor inom Sverige, därför krävs giltigt körkort.

Den utvalda kandidaten kommer att arbeta i ett internationellt och tvärvetenskapligt forskarteam samt med relevanta intressenter från jordbruksnäringen och statliga myndigheter. Därför kommer tyngdpunkten vid intervjun att ligga på kandidaternas kommunikationsförmåga och systemtänkande.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-01-07.Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla i) en beskrivning av dina forskningsintressen och motivering för att söka denna anställning (max en A4-sida, teckenstorlek 12, enstaka radavstånd). ii) en meritförteckning inklusive en fullständig publikationslista, iii) ett exemplar av doktorsavhandlingen, iv) kopior av examina och betygsutskrifter samt v) kontaktuppgifter till två referenser som är bekanta med den sökandes kvalifikationer.

Observera att sökande som valts att delta i en intervju ska  i samband med denna lämna in bestyrkta kopior av intyg, examensbevis och betyg från studier vid en internationellt erkänd högskola (universitet eller högskola).

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 10 december 2021
  • Ansök senast: 7 januari 2022

Liknande jobb


Postdoc, pollinator-unfriendly practices

Postdoc, pollinator-unfriendly practices

18 maj 2022

18 maj 2022

Researcher, pollinator-unfriendly practices

Researcher, pollinator-unfriendly practices

18 maj 2022