Postdoktor i atmosfärtrycks fotoelektrospektroskopi mätningar

Postdoktor i atmosfärtrycks fotoelektrospektroskopi mätningar

Arbetsbeskrivning

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2020-12-31.

Projektbeskrivning
Vi söker för omedelbar tillsättning en postdoktor att arbeta med Prof. Anders Nilsson inom områdena instrumentutveckling och katalys med fokus på CO/CO2 reduktion för att bilda bränslen. Målet är att studera gas-fast fasgränsytan genom att använda ett nyligen konstruerat fotoelektronspektroskopi system byggt för att nå tryck runt 1bar vid synkrotronljusanläggningen PETRAIII i Hamburg.

Anställningen placeras i Hamburg under de första 6 månaderna men sedan i Stockholms med frekventa resor för stråltid vid PETRA III i Hamburg.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär ett stort ansvar i att integrera den experimentella slutstationen vid strålrör P22 på anläggningen PETRA III vid DESY (Hamburg) samt en del programmerings uppgifter. Andra uppgifter som ingår är att koordinera all kommunikation med olika samarbetspartners vid Stockholms Universitet men också vid industrin samt DESY i Hamburg.

Personen skall ansvara för testning och utvärdering av olika uppställningar men också tolkning av vetenskapliga data. I arbetsuppgifterna ingår också att stödja andra forskare som genomför studier med att använda vårt instrument. Forskningsarbetet kommer att vara centrerat runt att förstå CO/CO2 reduktion på metalliska katalysatorer för att framställa bränslen och utförs inom ytfysik/katalys gruppen ledd av Prof. Anders Nilsson i en stimulerande miljö där även samarbete med teoretiska aktiviteter är en väsentlig del.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad experimentell kunskap relevant för området, kunskap om och erfarenhet av experimentell instrumentering och experimentella metoder, analytisk förmåga, personligt engagemang och förmåga till teamarbete. Utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav. Vi söker starkt motiverade kandidater med talang för metodutveckling och programmering. En lämplig bakgrund är en PhD i kemi eller fysik och bakgrund i antingen katalys, ytkemi, ytfysik röntgenmetoder applicerat på gränsytor.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Anders Nilsson, tfn 073-9946230, andersn@fysik.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-4216-20.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-4216-20 + sökandes namn

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 26 november 2020
  • Ansök senast: 31 december 2020

Liknande jobb


Postdoktor inom beräkningsbaserad biofysik

Postdoktor inom beräkningsbaserad biofysik

18 januari 2021

Postdoktor inom elektronstrukturteori för spinndynamik

Postdoktor inom elektronstrukturteori för spinndynamik

18 januari 2021

Postdoktor inom beräkningsbaserad biofysik

Postdoktor inom beräkningsbaserad biofysik

18 januari 2021