Postdoktor i energiteknik

Postdoktor i energiteknik

Arbetsbeskrivning

-med inriktning mot energisystemanalys relaterat till teknik för termokemisk omvandling av biomassa och avfall

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Avdelningen för Energivetenskap söker dig som vill jobba som postdoktor inom ämnesområdet energiteknik. Din forskning kommer vara inriktad mot energisystemanalys relaterat till termokemisk omvandling av biomassa och avfall till värdefulla slutprodukter, inklusive möjligheter för användning eller lagring av avskild koldioxid (BECCU/BECCS).

Energiteknik finns vid Avdelningen för Energivetenskap vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Vid energiteknik har vi ett nära samarbete med företag/industrier i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Beskrivning av postdoktorpositionen
Vi söker nu en postdoktoral forskare för att stärka vår kompetens inom processmodellering och teknoekonomisk analys relaterade till termokemisk omvandling av biomassa och avfall till bränslen, kemikalier och material. Det långsiktiga målet är att inrätta en karriäranställning (tenure track) inom detta område, där postdoktorpositionen kan vara ett steg på vägen.

Arbetsuppgifter
En postdoktoral forskartjänst innebär att vara en del av en forskargrupp där du i samarbete med andra bedriver vetenskapligt arbete. Arbetet inkluderar bland annat att samla in och analysera data och att skriva vetenskapliga artiklar med hög impact, både tillsammans med andra i forskargruppen och individuellt. Vi förväntar oss att du som postdoktor inriktar dig på att publicera i högt rankade tidskrifter inom området. Det vetenskapliga arbetet för denna tjänst kommer delvis att bedrivas inom ramen för externt finansierade forskningsprojekt, men kommer också att innehålla en stor grad av frihet att utveckla din egen forskning. Du förväntas också ta en aktiv roll i att skriva nya ansökningar för extern forskningsfinansiering.

Anställningen inkluderar också vetenskaplig forskningspresentation såväl nationellt som internationellt, och att delta i seminarieverksamhet inom forskargruppen. Institutionstjänst, som handledning av doktorander och undervisning inom civilingenjörsprogrammet Hållbar energiteknik, kan också ingå.

Kvalifikationer
Den ideala kandidaten för denna tjänst bör besitta expertis och relevanta meriter inom ett eller flera av följande områden: i) energi- och processmodellering, ii) avancerad teknik för termokemisk omvandling av biomassa och avfall samt för nedströmsprocesser för produktion av bränslen och kemikalier, iii) energisystemanalys inklusive teknoekonomisk utvärdering, och iv) modellering och optimering (föredragsvis mjukvaruutveckling). Demonstrerad erfarenhet av att använda kommersiell programvara för processmodellering (t.ex. Aspen Plus), och programmeringsspråk (t.ex. MATLAB, Python) krävs.

För att vara behörig för anställning krävs doktorsexamen inom kemiteknik, energiteknik, maskinteknik eller motsvarande. Av stor vikt är också excellenta kommunikationsegenskaper, liksom förmåga att kunna producera med minimal tillsyn och att prioritera i arbetet för att möta deadlines. Du har goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Erfarenhet av samarbete med industrin är meriterande, liksom dokumenterad förmåga att erhålla externa medel för den egna forskningen. Vi värdesätter en kandidat som både kan arbeta i ett team och som har förmåga att ta egna initiativ.

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under ett år med möjlighet till förlängning upp till maximalt två år. Tjänstgöringsort är Luleå.

För mer information, kontakta professor Joakim Lundgren, 0920-49 1307, joakim.lundgren@ltu.se, biträdande professor Elisabeth Wetterlund, 0920-49 1056, elisabeth.wetterlund@ltu.se, professor Marcus Öhman, ämnesföreträdare, 0920-49 1977, marcus.ohman@ltu.se.  

Fackliga representanter:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Vi vill också att du bifogar ett kort forskningsförslag inom ramen för denna tjänst. Förslaget får vara max 1 sida långt och ska innehålla motivering för forskningen, mål och forskningsfrågor, samt föreslagna metoder.

Märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista dag för ansökan: 24 januari 2021
Ref no: 4007-2020

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Luleå tekniska universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 december 2020
  • Ansök senast: 24 januari 2021

Liknande jobb


Biträdande Forskare inom vårdvetenskap

Biträdande Forskare inom vårdvetenskap

5 maj 2021

Forskare

Forskare

5 maj 2021