Postdoktor i finansiell ekonomi vid Nationalekonomiska institutionen

Postdoktor i finansiell ekonomi vid Nationalekonomiska institutionen

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.Arbetsuppgifter

Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet söker en postdoktor i finansiell ekonomi.

Innehavaren ska bedriva forskning i finansiell ekonomi och förväntas samarbeta med andra forskare vid institutionen, samverka med studenter samt delta aktivt i institutionens gemensamma verksamhet. I tjänsten ingår 20% undervisning (motsvarande ungefär en kurs per år och handledning av examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå).

Behörighet

Vetenskaplig skicklighet är det främsta behörighetskravet.

Den sökande måste ha avlagt doktorsexamen i nationalekonomi eller ett näraliggande område (t.ex. finans eller ekonometri). Doktorsexamen bör ha avlagts vid ett utländskt universitet högst tre år före ansökningstidens utgång (om det inte finns särskilda skäl som föräldraledighet eller sjukskrivning). Det går bra att ansöka utan fullbordad doktorsexamen, men behörighetskravet måste vara uppfyllt vid tillträdandet till tjänsten. Den sökande måste uppvisa hög vetenskaplig skicklighet genom kvaliteten på sin avhandling och andra publicerade skrifter.

Förutom ovanstående kommer följande kriterier att tillämpas för bedömning av de sökande:

- Forskningsplanens relevans och genomförbarhet
- Andra resultat och utmärkelser som visar den sökandes forskningsförmåga
- Förmåga att väcka intresse och informera det omgivande samhället om forskning

Bedömningen av de sökande kommer att ta hänsyn till deras erfarenheter, kunskaper och andra personliga egenskaper som samarbetsvilja. De sökandes förmåga att använda sina färdigheter och erfarenheter för att förstärka och utveckla den befintliga forskningen vid Ekonomihögskolan kommer också att beaktas.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, ”Avtal som tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-for-adjungerad-larare2/).Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Fredrik Sjöholm, prefekt
046-222 74 26, fredrik.sjoholm@nek.lu.se
Tommy Andersson, studierektor forskarutbildning
046-222 49 70, tommy.andersson@nek.lu.se
HJ Holm, prefekt Nationalekonomiska institutionen
046-222 95 51, HJ.Holm@nek.lu.se
Erik Mohlin, biträdande universitetslektor
erik.mohlin@nek.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 7082
None

Postadress

Box 7082
Lund, 22007

Liknande jobb


Forskare (20 %) i Materialanalys av verktyg och arbetsmaterial

Forskare (20 %) i Materialanalys av verktyg och arbetsmaterial

24 september 2020

Forskningsassistent till REMESO

Forskningsassistent till REMESO

24 september 2020

Postdoc in Topological Quantum Materials

Postdoc in Topological Quantum Materials

24 september 2020

24 september 2020