Postdoktor i kemi för självläkande batterimaterial

Postdoktor i kemi för självläkande batterimaterial

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har fler än 250 anställda och omsätter drygt 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Det föreliggande forskningsprojektet rör funktionella och självläkande materialsystem för tillämpning i litiumbaserade batterisystem. Arbetet kommer att ske som en del av ett större forskningsprojekt som syftar till att utveckla system för energilagring baserade på ”intelligenta” material, och kommer att gynnas av parallella insatser för att applicera multiskalemodellering för att guida materialutvecklingsarbetet. Projektet kommer att inrikta sig på att utveckla frisättningssystem för självläkande funktionella batterikomponenter, med återkoppling från andra delar av projektet, för integrering i nästa generations avancerade batterikoncept. En viktig del av arbetet kommer att vara att identifiera relevanta materialsystem samt att designa och preparera nya material. Tjänsten kommer att innebära ett stort mått av vetenskaplig självständighet och du kommer att kunna ha ett stort infytande på projektets utvecklingsriktning.

Kvalifikationskrav: För att kvalificera sig för anställning som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i kemi eller annat för tjänsten relevant ämne vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Sökande ska ha god kännedom om och praktisk erfarenhet av frisättning av läkemedel (”drug delivery”), kontrollerade frisättningssystem eller liknande. Erfarenhet från syntetisk polymerkemi är meriterande, liksom erfarenhet från självläkande materialsystem, självförstörande länkar (”self-immolative linkers”) och/eller dynamisk kovalent kemi. Sökande skall ha utmärkta kunskaper i skriftlig och muntlig engelska.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det pågående forskningsarbetet inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-03-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Jonas Mindemark, 018-471 31 93, jonas.mindemark@kemi.uu.se.
Kristina Edström, 018-471 37 13, kristina.edstrom@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2021, UFV-PA 2020/4664.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

752 00 box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


QA Specialist

QA Specialist

11 maj 2021

Chemist

Chemist

11 maj 2021