Postdoktor i Kemiteknik - Omvänd elektrodialys

Postdoktor i Kemiteknik - Omvänd elektrodialys

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Särskild ämnesbeskrivning Blue Energy eller Salinity Gradient Power är hållbar och miljövänlig kraft men hittills relativt outforskad i Sverige.

Omvänd elektrodialys (OED) är en avancerad membranbaserad teknik som använder salthaltgradienten för att generera elkraft. För att upprätta denna teknik krävs ytterligare förbättringar av membranet, modul / stack design och processoperationer.

Membrangruppen vid Lunds universitet har många års erfarenhet av membranprocesser och letar nu efter en ny medarbetarfokus på OED-processen. Den postdoktorala positionen kommer att inkludera utvecklingen av modul- / stackdesignen med CFD- och 3D-printing. Optimeringsförhållanden i termer av temperatur, flödeshastighet, koncentration och långvarig testning med svenska vattenkällor i kombination med nedsmutsningskontroll.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

- Optimering av omvänd elektrodialys (OED) -modul / stack-design, dvs. Spacer design med CFD- och 3D-printing.
- Processoptimering och långvarig testning av OED-processen med särskilt fokus på nedsmutsning.
- Undervisning i första, andra och tredje cykeln
- Handledning av examensprojekt och doktorander.
- Söker aktivt extern forskningsfinansiering
- Samarbete med näringslivet och samhället i stort
- Administration relaterad till de arbetsuppgifter som anges ovan
- Kommunikation av erhållna resultat i form av publicering av vetenskapliga artiklar.
- Deltagande i projektmöten och bidrag till statusrapporter.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

- Dokumenterad forskningserfarenhet om omvänd elektrodialys (OED) och / eller elektrodialys (ED)
- Erfarenhet av CFD och 3D-printing för design av membranmoduler.
- Förmåga att formulera forskningsidéer inom fältet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


22 september 2021

Forskare i miljö- och energisystem

Forskare i miljö- och energisystem

22 september 2021

22 september 2021

22 september 2021