Postdoktor i kombinerad trådlös kommunikation och sensorik

Postdoktor i kombinerad trådlös kommunikation och sensorik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är placerad på Avdelningen för kommunikationsteknologi vid 
Institutionen för elektro- och informationsteknologi på LTH i Lund.

Avdelningen har 8 seniora forskare och ca 20 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom avdelningen arbetar vi med trådlös kommunikation i en bredare bemärkelse och verksamheten sträcker sig från kommunikationsteori till implementering av 
antennstrukturer. 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnesområdet innefattar kombinerad kommunikation och sensorik, där radiosignaler från mobilnäten används för effektiv och pålitlig kommunikation och noggrann positionering, allt med låg latens. Detta innebär att ämnesområdet inkluderar mobila kommunikationssystem för 5G och 6G, kanalmodellering, kanalkarakterisering, radiobaserad positionering med tillhörande signalbehandling. 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Vi kommer att utforska två vägar för positionering, den första där vi använder signaler från femte generationens millimetervågbaserade mobilnät för att ta fram noggrann 3D positions- och rörelseinformation. Den andra vägen är att undersöka potentialen för kombinerad kommunikation och sensorik med avseende på stora intelligenta ytor, där de många antennerna kan användas för extrem positionering och avkännings noggrannhet med begränsad bandbredd. Arbetet omfattar planering och genomförande av mätkampanjer för insamling av data med ett dedikerat mätsystem på 28 GHz och med en mätuppställning för stora intelligenta ytor vid 2-6 GHz. Mätningarna kommer att genomföras i både inomhus- och stadsmiljö. Baserat på mätningarna ska kanalmodeller relevanta för positionering och sensorik tas fram. Därefter kommer positioneringsalgoritmer utvecklas där osäkerhet kan inkluderas.

Projektet ingår i ett större gemensamt projekt med svensk industri och Chalmers tekniska högskola och ett internationellt EU H2020-projekt. Arbetet innefattar därmed projektmöten och gemensamt projektarbete.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

- Samarbete med industri och akademiska partners
- Undervisning på grundnivå och forskarnivå
- Handledning av examensarbetare och doktorander
- Administration relaterad till arbetsuppgifterna ovan

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens 
ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet från simulering av trådlösa kommunikationssystem.
- Dokumenterade kunskaper i modellering av radiokanalens egenskaper.
- Kunskap om radiobaserade positioneringsmetoder.
- Kunskap om högupplösande parameterestimeringsmetoder.
- Dokumenterad förmåga att samarbeta med andra forskare.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

- Kunskap i MATLAB.
- Kunskap i vågutbredning och raytracing-metoder.
- Praktisk erfarenhet från statistiska signalbehandlingsmetoder.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt 
Anställningen är tidsbegränsad till två år med önskat tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 
kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här:  https://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


28 mars 2023

Postdoc position in optical spectroscopy

27 mars 2023

Förste forskningsingenjör i malmgeologi

Förste forskningsingenjör i malmgeologi

27 mars 2023